Du er her

Nr 9

 • LEDER

  En god nok visjon

  Nullvisjonen er vedtatt som et slags etisk fundament for trafikksikkerhetsarbeidet – vi ønsker å kunne se frem mot et trafikksystem som ikke tar livet av eller skader noen varig. Med dette i tankene skal veinettet utformes og fartsgrenser tilpasses, blant annet.

 • Innvandrere: Mer kollektivreising, mindre sykling

  Mange innvandrere i Europa har andre transportutfordringer enn befolknin­gen ellers. En norsk undersøkelse viste eksempelvis at innvandrere i Norge bruker rundt 12 minutter mer enn inn­fødte nordmenn på daglige reiser, forklart med dårligere tilgang til bil og dermed større avhengighet av kollektive transporttilbud. I en undersøkelse i Sve­rige oppga 35 prosent av innvandrer­kvinnene at de ikke kunne sykle....

 • Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

  Står vi nå foran en tid hvor vi vil opp­leve at mennesker i hopetall vil velge å la bilen stå og heller satse på andre fremkostmidler? Ja, hevder Dr. Peter Harrop i denne artikkelen. Han forutser en elektrifisering av persontransporten, og han sikter da slett ikke bare til elek­triske biler. I tillegg mener han å kunne fastslå at det finnes et metningspunkt for antall personbiler i et samfunn – et «Peak Car».

 • DEBATT

  Ledig kapasitet tilsier billige lufthavntjenester

  I en ytterst interessant artikkel i forrige num­mer av Samferdsel skriver Solvoll, Mathisen og Jørgensen (SMJ) om «lufthavnavgifter». Jeg setter ordet i hermetegn, fordi det dreier seg ikke om avgifter i betydningen indirekte skatt, men om prisene på de tjenester luft­havnene yter flyselskapene som ledd i deres virksomhet. Disse tjenestene er innsatsfakto­rer i produksjonen av flyreiser og flyfrakt, og betalingen for dem har ingenting med skatt å gjøre. Jeg vil bruke ordet «takst», som i Avinors «takstregulativ».

 • DEBATT

  Nullvisjonen – er den for snevert definert?

  Tar Nullvisjonen høyde for at alle skadde og drepte ved biltrafikken telles med, eller utela­tes viktige grupper bevisst i statistikken? Null­visjonen skal som en etisk veileder lede oss mot et tryggere samfunn. Da må man se på helhetsbildet

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS