Du er her

LEDER

En god nok visjon

Nullvisjonen er vedtatt som et slags etisk fundament for trafikksikkerhetsarbeidet – vi ønsker å kunne se frem mot et trafikksystem som ikke tar livet av eller skader noen varig. Med dette i tankene skal veinettet utformes og fartsgrenser tilpasses, blant annet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV ARE WORMNES

Men er definisjonen for snever? I denne utgaven av Samferdsel stiller forsker Ørjan Tveit (side 20) spørsmålet om ikke også følgeskader av trafikken bør defineres inn i visjonen. Det er en interessant tanke.

Nullvisjonen skal, som en etisk veileder, lede oss mot et sikrere samfunn. Da må man se på helhetsbildet, understreker Tveit, og det vil man på en bedre måte gjøre ved å erstatte Nullvisjonens formulering fra «… en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken» til formuleringen «… en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd av trafikken.»

I prinsippet vil Nullvisjonen da bli utvidet til også å inkludere miljøeffekter ved lokal forurensing i forhold til liv og helse. Tveits intensjon med endringen vil være å pålegge samferdselsmyndighetene et ansvar også for dem som dør eller skades som følge av lokal forurensing skapt av trafikken.

At det er mennesker som får en tidlig død eller sin livskvalitet kraftig redusert som følge av luftforurensninger, er det ingen grunn til å betvile. Det er samfunnets ansvar å legge til rette for at slike forurensninger blir så lave som mulig og at de holdes under vedtatte grenseverdier i det offentlige rom. Det har dessverre vist seg ikke alltid å være så lett.

Veitrafikken er en vesentlig bidragsyter til lokal forurensning, og spesielt ille er det der geografiske og meteorologiske forhold spiller sammen og under spesielle omstendigheter ikke slipper forurensningene ut av bygryten. Særlig har Oslo, Bergen og Trondheim fått merke dette de siste vintrene. Forurensningsnivåene har flere ganger i løpet av vinteren vært langt høyere enn grenseverdiene, og biltrafikken har måttet tåle å få mye av skylden. Men akkurat hvor mye, er det ikke så lett å fastslå.

Det er derimot lett å telle hvor mange som blir drept og alvorlig skadet i trafikkulykker. Det er gledelig å se resultatene av et målbevisst trafikksikkerhetsarbeid gjennom veldig mange år. Det er positivt å kunne registrere at det skjer noe langs veiene våre, at farlige utspring fjernes, at grøftekantene gjøres myke, at stive stolper skiftes til noen mykere – alt for å redusere konsekvensene av mulige ulykker. Det er et resultat av en måte å tenke på, et resultat av at Nullvisjonen har begynt å få gjennomslag i viktige kretser med myndighet til å påvirke vår trafikale hverdag.

Men hva skjer dersom vi også tar med følgeskadene, de som dør eller skades av trafikken, ikke nødvendigvis i den?

Det finnes ingen grenseverdier for trafikkulykker. Blant annet derfor trenger vi trafikkregler og -reguleringer. Luftforurensninger reguleres av andre regelverk, og slik bør det etter vår mening fortsatt være. Myndighetene har de maktmidlene som skal til for å begrense utslipp fra biltrafikken på spesielt utsatte dager. Nullvisjonen er vanskelig nok å kommunisere som den er, vi trenger ikke komplisere budskapet ytterligere ved også å trekke inn såpass diffuse risikoelementer som forurensning.

Grenseverdiene som finnes for ulike former for luftforurensning, kan oppfattes som en form for nullvisjon for det problemområdet – holdes forurensningene under grenseverdiene, skal ikke noen dø eller bli alvorlig skadet på grunn av dem.

2011 blir trolig det beste trafikksikkerhetsåret noensinne, trafikkmengden tatt i betraktning – vi styrer for første gang siden 1954 mot færre enn 200 trafikkdrepte. La Nullvisjonen få fortsette å inspirere til et stadig sikrere trafikksystem.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS