Du er her

Forskningsprosjektet WiseCar: Smarte, norske løsninger for fremtiden

Smarte, IKT-baserte løsninger for de vegfarende er blitt en gigantindustri internasjonalt. Nå tar også Norge grep for å bringe norske bedrifter på banen gjennom forskningsprosjektet WiseCar. Aktører fra næringsliv, offentlig forvaltning og forskning samarbeider her om å utvikle fremtidens mobile IKT-løsninger

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

VIisa-enheten i bilen viser hva som er lovlig hastiget og bilens virkelige fart

 AV RAGNHILD WAHL OG TERJE MOEN Forfatterne er forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn

WiseCar er et nytt og spennende forskningsprosjekt. Som navnet indikerer, handler prosjektet om ”smarte biler” – eller nærmere bestemt om produkter og tjenester som hjelper bilføreren til å ta smarte valg. Hovedmålet med WiseCar er å utvikle slike produkter og tjenester.


Mobile IKT-løsninger
Markedet for mobile IKT-løsninger er i kraftig vekst. Et økende antall slike produkt tilbys av små og mellomstore bedrifter som konkurrerer på nisjemarkeder. En rekke norske bedrifter er på banen med nye og spennende produkter. Eksempler på dette er flere av bedriftspartnerne i WiseCar. Norsk Navigasjon tilbyr administrasjon og drift av innsamling og håndtering av avfall gjennom produktet ”Waste Management”. VegInformatikk har utviklet Norges første ISA-system, VIisa. ISA står for Intelligent Speed Adaptation, som på norsk betegnes automatisk fartstilpasning. Leksvik Teknologi lanserer nå føreropplæringsproduktet GPS kjøretrener.

Et fellestrekk for produktene er at digitale kart og korresponderende informasjon om sikkerhetsattributter som fartsgrenser, kjørefelt, kurvatur, osv. er viktige hovedingredienser. En hovedutfordring er å tilby og vedlikeholde oppdatert informasjon og gjøre den tilgjengelig for SMB-markedet. For å kunne realisere nye produkter og videreutvikle mange av de eksisterende, er det nødvendig med et teknologisk løft – ikke minst innenfor kommunikasjonsteknologi. Q-Free, som er prosjekteier av WiseCar, har en sentral posisjon i utviklingen av avanserte kommunikasjonsløsninger sammen med en rekke internasjonale samarbeidspartnere.

Gjennom mobile IKT-løsninger, telekommunikasjon og kommende generasjons satellittbaserte posisjoneringsteknologi (GNSS, som består av GPS, GLONASS og GALILEO) åpner det seg et stort marked for produkter, tjenester og en hel rekke nye forretningskonsepter. Dette er utgangspunktet for WiseCar. For at slike løsninger skal kunne realiseres og være nyttige og sikre, er det nødvendig med et faglig og utviklingsmessig løft rundt kommunikasjonsløsninger, utveksling av trafikkdata og evalueringsmetodikk. Etablering av egnet IKT-infrastruktur og integrering av ulike datakilder i en sentral database danner grunnlaget for utvikling og testing av produkter og tjenester. WiseCar er derfor bygget på de tre hovedpilarene; produktutvikling, teknologisk plattform og evalueringsmetodikk.

Teknologisk plattform
Den teknologiske plattformen danner grunnlaget for produktutviklingen. Det er særlig to hovedutfordringer som må løses i prosjektet: trådløs kommunikasjon og etablering av en informasjonsplattform for trafikkdata.

Forskningen på trådløs kommunikasjon omfatter utvikling av åpne standarder, kapasitetsvurderinger på regionale, trådløse nett, datasikkerhet (både i kommunikasjonen og selve dataene som logges), grensesnitt til bilens interne systemer og systemer for drift og administrasjon av kommunikasjon. CALM-standarden baserer seg på å knytte sammen eksisterende kommunikasjonsteknologier på en sømløs måte for brukeren, slik at man er tilknyttet Internett ved hjelp av den til enhver tid mest egnede kommunikasjonsteknologien som er tilgjengelig. CALM vil bli en viktig forutsetning for å kunne realisere mange av de produkter og tjenester som baseres på dynamisk oppdatering og sanntidsinformasjon. Forskningen gjennomføres i tett samarbeid med pågående europeiske forskningsprosjekter.

En annen viktig utfordring i prosjektet blir å utnytte norske aktørers styrke på vegkart og mobile datanett for å utvikle løsninger som også fungerer internasjonalt. MapSolutions vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Trafikkdata utgjør en sentral del av fundamentet for mobile IKT-løsninger. I WiseCar vil vi etablere en felles informasjonsplattform hvor trafikkdata og annen trafikksikkerhetsrelatert informasjon gjøres tilgjengelig for aktører innen både privat og offentlig sektor. Det er viktig at både de nasjonale databasene, som Nasjonal vegdatabank og Vegloggen, og de enkelte aktørenes separate informasjonsbaser kan utnyttes koordinert. Et eksempel er P4 Radio Hele Norge’s innsamling av trafikkdata, som utgjør et supplement til data samlet inn av Statens vegvesen. En viktig FoU-utfordring blir å etablere et system for automatisk konvertering fra mange informasjonsleverandører inn i en felles databaseløsning, hvor kommersielle produkt- og tjenestetilbydere kan få tilgang til lagret informasjon.


I VIisa-prosjektet leverer systemet detaljert rapport om hastigheten underveis. Illustrasjon: Veginformatikk

Evalueringsmetodikk
Det er helt avgjørende at produkter som utvikles ikke har negative effekter på kjøreatferden. Produktene har som mål å bidra til økt sikkerhet og effektivitet i trafikken, og må derfor evalueres i henhold til dette.

Det finnes ingen etablert og allment akseptert metodikk for måling og evaluering av produkter og tjenester som benyttes av trafikanter. Det finnes retningslinjer både i EU og USA for evaluering av menneske-maskin-grensesnitt, men disse bør videreutvikles. Behovet for evalueringsmetodikk omfatter brukergrensesnitt, men det er også sentralt å få etablert en metodikk som kan evaluere effektivitets- og trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av bruken. Det er ikke tilstrekkelig at et produkt har et godt og intuitivt brukergrensesnitt, dersom bruken av det tar for mye fokus bort fra kjøreoppgaven til føreren. Det vil derfor være viktig å evaluere atferdsmessige konsekvenser av bruken av produktet, og hvordan denne atferden påvirker effektiviteten og trafikksikkerheten. Slik evaluering vil være sentral for å vurdere produktenes markedspotensial i tidligfase innovasjon.

I WiseCar vil vi utvikle en slik evalueringsmetodikk. Metodikken vil baseres på målinger både i simulert og virkelig trafikk. SINTEF og NTNUs atferdslaboratorium vil være et viktig verktøy i evalueringen av produktene.

Store gevinster
Vi forventer at kunnskapen og teknologien som utvikles vil gi betydelige gevinster både for kommersielle aktører og samfunnet for øvrig.

Rent konkret vil WiseCar føre til:
·        Utvikling av ny kunnskap og teknologi
·        Betydelig vekst for norske produkt- og tjenesteleverandører
·        Økt anvendelse av mobile IKT-løsninger
·        Bedre ressursutnyttelse og gevinster for miljø og samfunn gjennom høyere effektivitet og bedre sikkerhet i transport

WiseCar er et 4-årig forskningsprosjekt som gjennomføres i perioden 2007-2011. Følgende partnere samarbeider om å realisere prosjektet:
•          Q-Free ASA (prosjekteier)
•          SINTEF (FoU-partner og prosjektledelse)
•          Norsk Navigasjon AS
•          Leksvik Teknologi AS
          P4 Radio Hele Norge ASA
          MapSolutions AS
•          VegInformatikk AS
•          Statens Vegvesen 

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet ”Kjernekompetanse og verdiskapning i IKT” (VERDIKT).

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS