Du er her

Nr 9 - November 2007

 • Elektronisk innkreving på alle offentlige veger i Sverige: Lastebilskatt som varier med tid og sted

  Innen 2012 kan Sverige ha innført kilometerskatt for tungtransport på samtlige offentlige veger. Svenskene vil ta avgiftsverktøyet i bruk for å redusere vegtransportens miljøeffekter. Den nye ordningen vil trolig bli basert på posisjonsdata og gjort obligatorisk for alle biler over 3500 kilo
 • ”Lønnsomme” høyhastighetstog i Norge?

  Jernbaneverket har lagt fram den tyske VWI-gruppens utredning om høyhastighetstog i Norge. Røffe beregninger basert på rapporten tyder på at svært mye må betales av skattebetalerne og at dette er svært dyrt som klimatiltak betraktet. Mye tyder også på at det er betydelige regnefeil i de samfunnsøkonomiske kalkylene
 • Kollektivtrafikksamarbeid i Drammen-regionen - SMARTERE Å REISE SAMMEN

  Biltrafikken vokser raskere i Drammen enn i andre større norske byer. Men nå er samtlige berørte kommuner og fylkeskommuner i Drammen-regionen blitt enige om hvordan kollektivtrafikken bør organiseres og utvikles de kommende årene. De har vedtatt en felles kollektivtrafikkplan
 • Forskningsprosjektet WiseCar: Smarte, norske løsninger for fremtiden

  Smarte, IKT-baserte løsninger for de vegfarende er blitt en gigantindustri internasjonalt. Nå tar også Norge grep for å bringe norske bedrifter på banen gjennom forskningsprosjektet WiseCar. Aktører fra næringsliv, offentlig forvaltning og forskning samarbeider her om å utvikle fremtidens mobile IKT-løsninger
 • Høyhastighetstog er gammeldags: Sats på moderne teknologi

  Flere forslag er blitt fremmet for å bygge nettverk av høyhastighetstog (HHT) i Sør-Norge. Men samferdselsminister Navarsete avviser å bygge åpne høyhastighetstog over Hardangervidda (25/9 - 07) og statssekretær Lahnstein begrunner dette med vanskelig vær og uønskede barrierer for viltlivet. Det finnes imidlertid langt gunstigere alternativer. La oss angripe problemet ved roten
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS