Du er her

Grønn satsing i Bergens næringstransport

Næringslivet i Bergen skal bli mer miljøtilpasset. Bergen Næringsråd, en næringsorganisasjon med over 3000 medlemmer, vil ha en grønn transportrevolusjon i Vestlandets hovedstad. Målet er å gjøre byen så å si fossilfri innen 2025.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I september i år lanserte Bergen Næringsråd sitt «Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet.» I rapporten presenteres både status for i dag, mål for 2025 og en rekke tiltak som skal kutte utslippene av klimagasser og miljøskadelig forurensning fra transportsektoren.

Istedenfor å være et problem, vil næringslivet være med og bidra til å løse Bergens forurensningsproblemer. I dag utgjør transport 55 prosent av alle klimagassutslippene i byen, og næringstransporten står for rundt halvparten av dette.

Næringspolitisk sjef for Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, er klar på at all nyttetransport må bli bortimot fossilfri innen 2025.– Nyttetransport står for halvparten av CO2-utslippene og tre fjerdedeler av NOx-utslippene i byen. Men inntil nå har det vært for lite kunnskap og for få faktiske tall. Vi har derfor kartlagt hvor mye vi slipper ut i Bergen, forteller Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd.

Utslippsfritt sentrum

Den nye kunnskapen ligger til grunn for næringsrådets grønne veikart. Kvamme er klar på at et grønt skifte er fullt mulig hvis effektive tiltak settes ut i livet, både av stat, kommune og næringslivet selv. Han mener for eksempel at det er viktigere å stimulere til å redusere utslippene av klimagassene, enn å straffe med avgifter.

– Istedenfor dagens rushtidsavgift for nyttetransport, anbefaler vi heller å innføre miljødifferensierte bompenger for alle kjøretøyer, sier Kvamme til Samferdsel og legger til at bompengebeløpet samtidig må økes.

– Næringslivet betaler gjerne for å komme fortere frem.

Til tross for at næringsrådet ser for seg at en 30 prosent økning av godstransport vil ha funnet sted i 2025, mener Kvamme at det samtidig vil være fullt mulig med 50 prosent kutt i CO2-utslippene og 75 prosents reduksjon i NOx-utslippene.

Det skal blant annet skje ved at alle drøyt 4000 busser og lastebiler til den tid vil være fossilfrie. Samtidig vil det da antall bileiere i sentrum være halvert, mens det vil ha skjedd en femdobling av andelen elbiler og en betydelig økning i bruk av sykkel.

Biodiesel skal være med å bidra til utslippsreduksjonene. Dette kan redusere CO2-utslippene med 100 prosent fra den dieseldrevne næringstransporten. På grunn av begrenset produksjon må biodiesel prioriteres til tyngre kjøretøy og fly, mens privatbiler og lettere kjøretøy må gå på elektrisitet.

En pådriver

Blant forslagene i det grønne veikartet er innfasing av fossilfri sone i et begrenset område sentralt i Bergen i takt med økningen av utslippsfrie kjøretøy. Et annet tiltak er en lavutslippssone, der bare biler med såkalte Euro VI-motorer kan levere varer. Dette er motorer som reduserer NOx-utslippene med opptil 90 prosent.

Bergen Næringsråd foreslår videre at alle bensinstasjoner bør bli energistasjoner som tilbyr biogass, biodiesel, el-lading og hydrogenfylling. Som et ledd i en slik omlegging må kommunen legge til rette for tre slike energistasjoner.

Ifølge Kvamme skal disse tiltakene eliminere det giftlokket som legger seg over Bergen by på kalde vinterdager.

Næringsrådet ser utover transport på veinettet og foreslår at flytrafikken må gå over til å bruke biodiesel. Det vil redusere utslippene av CO2 med 30 prosent, sier Kvamme og viser til tall fra Avinor. Havneområdene må gjøres tilnærmet utslippsfrie ved å ta i bruk landstrømanlegg.

– Mye av det vi har gjort og foreslår, er selvsagt, men vi har systematisert det. Med veikartet vårt oppfyller vi kommunens egen grønne strategi om å gjøre Bergen fossilfri innen 2030, men raskere, sier Atle Kvamme.

– Med næringslivet som pådriver, kan vi nå disse målene, ja til og med innen ti år.

Tiden da Bergen næringsråd var mest opptatt av å kjempe for flere parkeringsplasser i sentrum, er definitivt forbi. Ifølge Kvamme har næringsrådet, helt siden det bestemte seg for å støtte utbyggingen av Bybanen, vært en pådriver for miljøvennlig transport i Bergen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS