Du er her

#hjelmsveis - ikke bare helt OK

Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Refleksjon vignettBilde #hjelmsveisHer hjemme har emneknaggen #hjelmsveis vært hyppig brukt på sosiale medier denne våren. Det dreier seg om en kampanje for å få oss til å bruke hjelm – spesielt når vi sykler. Sunnaas sykehus HF står bak kampanjen, med støtte fra Sunnaasstiftelsen.

Engasjementet har vært upåklagelig, blant både tilhengerne og motstanderne av sykkelhjelm. Aller mest har nok hjelmbrukerne markert seg og støttet helhjertet opp om kampanjen, men det finnes også folk med motforestillinger. Her er et par klipp fra Twitter:

«Synd at @Syklistenes er med på dette #hjelmsveis tullet. Hjelpeløst å promotere hjelm ved å latterliggjøre folk som ikke bruker det»

«Sykling er farlig. Det er best du blir hjemme. #hjelmsveis»

Noe av bakgrunnen for kampanjen er selvsagt at risikoen for å skade hodet i en ulykke på sykkel, kan være stor, og ifølge Trygg Trafikk begrunner halvparten av dem som ikke bruker hjelm sitt valg med at de ikke vil ødelegge sveisen.

Det synes de på Sunnaas sykehus er et dårlig argument, for hvordan sveisen ser ut er mindre viktig enn hvordan hjernen har det etter en ulykke. Og det vet de endel om på det sykehuset.

 

Jo flere terskler som må forseres for å kunne sette seg på sykkelsetet, jo færre av oss vil sykle

Men så er spørsmålet – hva er viktigst, at alle som sykler bruker hjelm, eller at flest mulig sykler?

Helsegevinsten ved å få flest mulig av oss over på sykkelsetet, er dokumentert stor – angivelig mye større enn risikoen for å få alvorlige skader som følge av manglende hjelmbruk.

«Å pådytte folk hjelmer er drepende for sykling – og spesielt sykkeldeling – fordi den fremmer en oppfatning av en risiko som ikke er dokumentert – faktisk har sykling mange helsefordeler», konkluderer professor Piet de Jong ved Macquarie University i Sydney (The Health Impact of Mandatory Bicykle Helmet Laws. Risk Analysis 2012). Han har brukt matematiske modeller til å studere temaet og konkluderer med at fordelene med sykling utkonkurrerer risikoen for alvorlige hodeskader med meget stor margin.

Det er fortsatt mange som ønsker et hjelmpåbud for alle syklister her i landet. Men hittil har heldigvis argumentene imot vært gode nok til at påbudet er uteblitt. Det er nok av eksempler fra utlandet på at hjelmpåbud dreper interessen for å sykle – en bysykkelordning, for eksempel, ville være utenkelig om alle brukerne måtte bære med seg egen hjelm, og et lånehjelm-tilbud vil være nærmest umulig å administrere.

I en artikkel i New York Times (29/12-2012) kommenteres forskjellen mellom bysykkelordningene i Melbourne, Australia, og Dublin, Irland. I Melbourne, en flat by med brede gater og temperert klima, er det hjelmpåbud – og bysykkelordningen har bare rundt 150 brukere per dag etter to års drift. I Dublin, derimot, hvor det er trange gater, mye brostein og et langt fra temperert og tørt klima, hadde den relativt ferske bysykkelordningen hele 5000 brukere per dag. Der er det ikke påbudt med hjelm.

Også våre hjemlige forskere på Transportøkonomisk institutt har kommet til samme konklusjon. I en artikkel i Samferdsel (4/2009) avsluttet forfatterne Fyhri, Bjørnskau og Backer-Grøndahl slik:

«Også i Norge vil trolig et påbud om hjelm effektivt bidra til å stoppe syklingen blant de mer gammeldagse og forsiktige syklistene».

Jeg er ikke forsker, men journalist. Skal vi få flere til å sykle, må det være enkelt. Jo flere terskler som må forseres for å kunne sette seg på sykkelsetet, jo færre av oss vil sykle.

Og det vil være dumt, både for fremkommeligheten og for folkehelsen. 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS