Du er her

Nr. 5

 • For klimaets skyld:

  Vi presses til å bo tettere

  Den kompakte byen, eller 10-minuttersbyen, eller hverdagsbyen – kjært barn har mange navn – har lenge vært et hett tema innen byplanlegging. Mange mener det er fremtidens by det er snakk om. Den er kompakt og klimavennlig og kan på mange vis sees på som den ideelle byen.

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Verdsettingsundersøkelse gir ny dokumentasjon:

  Parkeringstiltak kan gi stor overgang til kollektivtransport

  Letetid etter p-plass og gangtid fra p-plass er langt mer belastende enn selve reisetiden, fremgår det av en ny verdsettingsundersøkelse. En restriktiv parkeringspolitikk i Oslo sentrum bidrar til at kollektivtransport er et attraktivt alternativ til bil. Ved å innføre en parkeringspolitikk tilsvarende den i Oslo, vil mindre byer få flere til å sette fra seg bilen og reise på annen måte.

 • Mange steder er det bilen som er løsningen...

  Myndigheter og andre maner folk til å reise kollektivt fremfor å bruke bil. Men mange steder i Norge fremstår det som smartere å investere i bedre bilveier enn å satse stort på kollektive transportmidler av typen buss og hurtigbåt.

 • Barn kjøres mer til sport enn til skolen

  Over 80 prosent av barn i alderen 6–13 år deltar i organiserte sportsaktiviteter, gjerne flere ganger i uka, og nesten 70 prosent av dem blir kjørt av foreldrene til disse aktivitetene, viser en ny undersøkelse.

 • Trafikken i Mexico:

  På vei bort fra korrupsjon og kaos

  Å bevege seg i den meksikanske trafikken kan være et risikabelt vågestykke, spesielt på byenes hovedtrafikkårer. Men det er i det siste tatt noen initiativ for å gjøre trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer effektiv. Blant annet skal korrupsjonen i politiet bekjempes.

 • Leder nr. 5/2015

  Med tiden kommer svarene

 • Tilrettelegging for sykling:

  Om å føle seg velkommen...

  Sykling er, som mange vet, ikke noe ukjent fenomen i Nederland. Der brukes sykkelen til det meste, og det legges til rette for at man skal kunne bruke den til det meste.

 • Elbilfordeler gjør trafikkstyring vanskelig

  En raskt økende andel elbiler i bytrafikken kan føre til store konsekvenser for trafikkavviklingen, særlig i rushtidene, fordi normale, trafikkregulerende tiltak ikke gjelder for elbiler.

 • Sterk satsing på politikontroller -

  Kan bidra til halverte dødstall

  Det er fortsatt mulig å oppnå en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å benytte kjente trafikksikkerhetstiltak. Det viser en studie av hva man kan oppnå med maksimal bruk av 24 trafikksikkerhetstiltak.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS