Du er her

DEBATT:

NHO ser ikke trusselen

Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Svein Furøy reagerer på hva Erling Sæther skrev under Innspill-vignetten
i  Samferdsel nr. 1/2014

Les også:


Av SVEIN FURØY
Forbundsleder Yrkestrafikkforbundet
svein@ytf.no

Fra Lastebileierforbundet, som også må sies å representere arbeidsgiversida i denne sammenheng, lyder derimot varsko-ropene.  Og yrkessjåførene erfarer til daglig hvordan lønns- og arbeidsvilkårene settes under press.

Det er hevet over tvil at utenlandske selskaper med underbetalte sjåfører fra lavkostland erobrer en stadig større del av det norske transportmarkedet og situasjonen bedres ikke av at norske selskap skiper inn billig utenlandsk arbeidskraft for utførelse av oppdrag i Norge. Underbetaling er som kjent lovlig i Norge, med mindre tariffavtalene er allmenngjort – hvilket selvfølgelig er bakgrunn for at Yrkestrafikkforbundet nå krever allmenngjøring av tariffavtalene for lastebil og turbuss. Og vikarbyrådirektivet tror jeg ikke man har hørt om i transportbransjen.

Det er bekymringsfullt, men samtidig forståelig at NHO Logistikk og Transport forsøker å underslå den alvorligste trusselen norsk transportnæring står overfor.  NHO Logistikk og Transport organiserer selskaper som utelukkende er opptatt av billigst mulig transport. De bryr seg ikke om det er en utenlandsk eller norsk sjåfør som sitter bak rattet i en lastebil eller turbuss – eller om daglønna til den utenlandske sjåføren er lik en norsk timelønn.

Men spør NHO Logistikk og Transport sine kolleger i Lastebileierforbundet, får de beskjed om at norske transportører stadig mister oppdrag og at speditørselskapene nå presser prisene så lavt at det ikke er til å leve av. Og spør de norske yrkessjåfører får de vite at sjåførene presses på kjøre og hviletid og at prispresset nok også fører til svekket vedlikehold av kjøretøyene. Det er ikke tilfeldig at 60 prosent av ulykkene der tyngre kjøretøy er involvert, er utforkjøringsulykker og ofte som følge av tretthet. Og Vegvesenets tekniske kontroller denne vinteren dokumenterer til fulle den tekniske standarden på de kjøretøyene som ruller rundt på norske veier. Rett nok er utlendingene verstinger i så måte, men det er heller ikke få norske kjøretøy som har fått kjøreforbud – hvilket klart viser ulik konkurranse nå går på trafikksikkerheten løs.

Erling Sæther har rett i en ting: Vi kan ikke eksakt anslå hvor omfattende kabotasjevirksomheten er i Norge – ikke ennå. Det føres ingen kabotasjekontroll. Utenlandske kjøretøy kan relativt risikofritt kjøre som de vil i Norge. De betaler knapt moms eller andre avgifter noe sted.

 Det er naturligvis å håpe at de undersøkelsene som gjøres kan gi et klarere svar på kabotasje- utfordringen. I Sverige mener man nå at ulovlig og ulovlig kabotasje står for rundt 40 prosent av alle innenlandske transportoppdrag.

Vi bør kanskje ikke ha store forventninger til NHO Logistikk og Transport, men dersom det er slik Sæther hevder, at kabotasje ikke er noe problem i norsk transportnæring, kan det heller ikke spille noen rolle for ham og NHO Logistikk og Transport om tariffavtalene allmenngjøres. For vi går ut fra som sikkert at NHO som arbeidsgiverorganisasjon vil arbeide for like konkurransevilkår i det norske transportmarkedet.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS