Du er her

 • Hjem
 • /
  FORSKNING
 • /
  Ny håndbog om integration af støj i vejplanlægningen

Ny håndbog om integration af støj i vejplanlægningen

Jo tidligere støjforhold inddrages i planlægning af nye veje, jo mere effektivt og jo billigere kan støjproblemerne normalt håndteres! Dette er den røde tråd i den nye ON-AIR håndbog som præsenteres i denne artikel.

Av Hans Bendtsen, Jakob Fryd, Christian Popp, Ronny Klæboe og Anders Tønnesen
Bendtsen og Fryd arbeider i Vejdirektoratet, Popp arbeider i Lärmkontor, Klæboe og Tønnesen er forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I 2013 igangsatte foreningen af Europæiske vejdirektører (CEDR) [1] ON-AIR projektet [2]. Formålet var udarbejdelse en håndbog om integration af støjhensyn i alle aspekter af vejplanlægning.

Resultatet foreligger nu i form af the ON-AIR guidance book [3]. Den præsenterer værktøjer og retningslinjer for hvordan støjbekæmpelse kan integreres i de tre mest almindelige planlægningssituationer:

 1. Planlægning af nye veje og motorveje

 2. Planlægning af ombygning og udvidelse af eksisterende veje og motorveje

 3. Vedligeholdelse og management af eksisterende veje og motorveje

Projektet blev udført af Vejdirektoratet, som også stod for projektledelsen, samt den tyske støjrådgiver Lärmkontor i Hamborg og Transportøkonomisk institut i Oslo. ON-AIR projektet blev finansieret af seks statslige Europæiske vejmyndigheder.

I forbindelse med udvidelsen af Motorvej A7 nord for Hamborg bliver en strækning på 6 km overdækket for radikalt at reducere støjen for naboerne som i dette tilfælde bor meget tæt på motorvejen.I første del af ON-AIR blev der fortaget en systematisk indsamling og analyse af den aktuelle planlægningspraksis vedr. støj i 9 europæiske lande, bl.a. Danmark, Norge og Sverige. Schweitz blev også medtaget da landet er meget langt fremme hvad angår en meget aktiv indsats mod støj [4].

For at udvikle nye ideer og løsninger blev der afholdt et fremtidsværksted i Hamborg med deltagelse af 14 europæiske eksperter fra vej- og miljømyndigheder samt nogle rådgivere [4]. Dette danner sammen med projektteamets professionelle erfaringer den faglige baggrund for udviklingen af ON-AIR håndbogen.

Holistisk angrebsvinkel – omkostningseffektive løsninger

I håndbogen introduceres en holistisk angrebsvinkel ved at anvende en strategi hvor støjhensyn medtages i hele kæden fra overordnet strategisk planlægning, over miljøundersøgelserne i VVM processen til den detaljerede planlægning og projektering.Desuden medtages driftsfasen med ideer til integration af støjbekæmpelse i den løbende vejvedligeholdelse.

Jo tidligere i planlægningsprocessen støjproblemer identificeres, håndteres og løses jo bedre og mere kosteffektive vil de nødvendige tiltag mod støj normalt være. På denne måde understøtter ON-AIR håndbogen, at man får mest støjbekæmpelse for færrest penge.  

På linje med dansk planlægningstradition og lovgivning, har håndbogen et fokus på at understøtte aktiv inddragelse af borgerne i planlægningen og løsningen af støjproblemer.

Der er således et helt kapitel med ideer og metoder om kommunikation og inddragelse af vejens naboer i indsatsen mod støj. Der er fokus på de positive muligheder som vejmyndigheder har for at etablere kontakt og dialog med vejens naboer. 

Hvor kan der sættes ind mod støj?

Indsatsen mod støj kan i princippet foretages tre forskellige steder:

 1. Ved kilden, ved placering af en ny vej så langt fra støjfølsomme arealer som muligt, anlæggelse af vej i afgravning, ved brug af støjreducerende slidlag samt regulering af trafik og hastighed hvor det er muligt

 2. Under udbredelse, ved anvendelse af støjskærme og jordvolde

 3. Ved modtageren, i form af facadeisolering og brug af lokale støjskærme som skærmer primære friarealer

I håndbogen præsenteres i en værktøjskasse alle de virkemidler, som kan anvendes til at reducere støjen. Der er liggeledes udarbejdet en samling på over 30 illustrative eksempler [2].

Ofte vil det være nødvendigt at anvende en kombination af virkemidler som fx støjreducerende slidlag samt støjafskærmning, for at reducere støjen til 58 dB, som er den vejledende danske grænseværdi. Det er en generel tommelfingerregel, at den mest omkostningseffektive støjreduktion opnås ved dæmpning ved kilden. Dette forhindrer dog ikke at støjafskærmning ligeledes ofte prioriteres højt i vejprojekter.

Midlertidig støjskærm ved byggeri af ny vejtunnel ved Nordhavn. Håndbogen viser metoder til at inddrage disse virkemidler i alle trin i vejplanlægningen. Ligeledes indeholder håndbogen en del om hvordan Cost Benefit og Cost Effectiveness undersøgelser samt andre evalueringsmetoder kan anvendes til aktivt at udpege og prioritere mellem forskellige virkemidler.

Der er udarbejdet en række interaktive eksempler [2], som kan illustrere effekten af støjreduktioner samt af at anvende kombinationer af forskellige virkemidler i nogle givne situationer.

Anlægsstøj fra vejbyggeri

Støj fra anlægsaktiviteter er en udfordring i forbindelse med anlæg af nye veje og motorveje i byområder samt nær rekreative arealer. Der er derfor brug for metoder til at planlægge og håndtere støj fra anlægsaktiviteter.

Selvom anlægsstøjen kun er midlertidig (men dog ofte af længere varighed) kan støjen påvirke grundejere, beboere og brugere at naturområder negativt. Håndbogen præsenterer metoder til at håndtere denne form for støj.

Dette inkluderer grænseværdier, metoder til at beregne og monitere støjen, virkemidler til at reducere støjen samt ideer til information og samarbejde med naboerne.

Efter planlægningsprocessen er en ny vejs anlægsfase den næste anledning for vejmyndigheden til at starte med at udvikle og etablere gode relationer til den nye vejs naboer. Dette forhold understreger at en professionel håndtering af anlægsstøj er både kritisk og vigtig for vejmyndigheden.

Støj i vejvedligeholdelsen!

Vejmyndighederne har ansvar for at vedligeholde vejinfrastrukturen og sikre at vejrelateret udstyr som støjskærme og volde er i en god tilstand. Håndbogen præsenterer, hvordan der kan tages hensyn til støjforhold i den løbende vejvedligeholdelse.

Der er fokus på vedligeholdelse af slidlag såvel som støjskærme og jordvolde. Herunder hvordan det kan prioriteres at anvende støjreducerende slidlag hvor det er relevant i forhold til boligbebyggelser langs vejene.

Der er et afsnit om planlægning og prioritering af nye støjskærme og facadeisolering langs eksisterende veje. Desuden fokuserer håndbogen på, hvordan det kan undgås at forøge støjproblemerne som ellers kan forekomme i forbindelse med ny byudvikling langs eksisterende veje og motorveje.

Implementering i Danmark

ON-AIR håndbogen har en general Europæisk karakter og fokuserer ikke på de enkelte landes procedure, praksis og lovgivning.

Håndbogen kan betragtes som en værktøjskasse og et inspirationskatalog, som kan anvendes sammen med den nationale praksis på området.

I Danmark har Vejdirektoratet startet implementeringen af ON-AIR´s resultater. Dette sker gennem et arbejde med at udvikle en vejregelhåndbog om håndtering af støj i VVM processen i forbindelse med planlægning af nye veje.

 

Referencer:

 1. CEDR´s hjemmeside: http://www.cedr.fr/home/

 2. ON-AIR projektets hjemmeside: http://www.on-air.no/

 3. ON-AIR. Guidance Book on the Integration of Noise in Road Planning. October 2015. Se: http://on-air.no/oa_uploads/ON_AIR_Guidancebook_2015-12-22.pdf

 4. ON AIR, ‘Investigation of noise planning procedures and tools’, 2015. Se: http://on-air.no/oa_uploads/Report_ON-AIR_WP2_%28h%29.pdf

   

Mer fra skribenten(e)

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS