Du er her

  • Hjem
  • /
    Nye Veier og Statens vegvesen uenige om Hordfast

Nye Veier og Statens vegvesen uenige om Hordfast

De to statlige veiutbyggerne, Statens vegvesen og Nye Veier, er uenige om trasévalg for fergefri forbindelse – kjent som Hordfast – mellom Stord og Bergenshalvøyen. Statens vegvesen anbefaler en lang bro som gir kortest vei, mens Nye Veier anbefaler en kortere bro lenger inne i fjorden.

Av OTTO VON MÜNCHOW
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Den såkalte midtre traseen over Bjørnafjorden – Statens vegvesens valg – har lenge ligget fast for den fergefrie forbindelsen på E39 mellom Stord og Bergenshalvøyen. Men i høst anbefalte Nye Veier at den indre traseen blir vurdert på nytt. Det skal kunne spare milliarder av kroner.

– Basert på tidligere erfaringer er vi overbevist om at 20 prosent besparelse er innen rekkevidde, sier direktør for planprosess og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier.

– Vi ser store kostnadsbesparelser i å velge indre trasé sammen med betydelige synergieffekter mellom veistrekningene øst–vest og nord–syd. I tillegg vil en unngå en stor, ukjent konstruksjon, høye kapitalkostnader, høye driftskostnader og en ikke uvesentlig risiko. Dette har aldri vært gjort før.

Store kostnader

I 2013 vedtok regjeringen at Hordfast skal bli den fergefrie forbindelsen over Bjørnafjorden. Vedtaket ble gjort etter anbefaling fra Statens vegvesen, som har jobbet med å utrede ulike alternativer siden 2009.

Dette midtre alternativet (gult på kartet) skal erstatte fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg på E39 sør for Bergen.

Traseen ble valgt fordi den gir raskere vei Bergen–Stavanger, har større potensial for arbeidspendling i regionen og større netto nytte da prisen mellom indre og midtre linje, etter Statens vegvesens beregninger, er noenlunde lik.

Den påtenkte broen over Bjørnafjorden er en buet flytebro på 5,5 km med skråstagbro i sør. Ifølge Statens vegvesen er dette kjent teknologi, satt sammen og brukt på ny måte.

Hordfast ligger inne i andre del av NTP med 14 milliarder kroner pluss 5 milliarder i bompenger, men er ikke fullfinansiert.

Siden regjeringen vedtok å bygge Hordfast, har kostnadene for broprosjektet tatt av, men er gjennom bearbeiding igjen kommet ned mot utgangspunktet fra 2013. Kostnadsanslagene har variert mellom 26 og 46 milliarder kroner.

Indre trasé

Nå foreslår altså Nye Veier å droppe den lange broen over Bjørnafjorden og heller satse på indre trasé med bro via Fusa med et mye kortere spenn. Det skal ifølge Nye Veier redusere kostnadene fra 37 milliarder kroner (som er det foreløpig siste tallet for Hordfast) til 30 milliarder kroner.

Forslaget fra Nye Veier er et innspill til ny NTP blant annet etter oppfordring fra samferdselsminister Jon Georg Dale. Nye Veier er et statlig selskap som ble etablert av regjeringen i 2015 for å finne smarte veiløsninger som både er billigere og raskere å bygge ut.

– Det vi sier, er at man bør jobbe videre med den indre traseen. Vi kan ikke konkludere på at vårt forslag er det beste, men vi mener det kan være penger å spare på å se på et indre alternativ, forklarer Hobbesland i Nye Veier.

Han trekker frem at en høyhastighetsvei i indre trasé vil kunne gi betydelige besparelser ved at den kobles opp mot E134 mellom Haugesund og Oslo.

Mer vei for pengene …

Hobbesland understreker at dette er en rask analyse med begrenset innretning på detaljnivå. Men tallene er basert på erfaringer og erfaringstall. Nye Veier har vist at det er mulig å bygge vei billigere. 20 prosent reduksjon i kostnader med samme kvalitet mener selskapet er mulig å oppnå.

Hobbesland viser til at Nye Veier har jobbet med 18 store veistrekninger i tillegg til Oslo-området i forbindelse med innspill til NTP. Fra før av bygger selskapet ut en portefølje av strekninger som til sammen representerer verdier for 150 milliarder kroner.

Nye Veier har vist i løpet av de fire årene selskapet har eksistert, at det er mulig å spare penger. Til nå har veiselskapet beregnet at det er mulig å spare 25 milliarder kroner på prosjektene selskapet har vært involvert i.

– Vi løfter blikket og ser de store trafikkstrømmene istedenfor å bli forelsket i ett prosjekt. Store veistrekninger må sees ovenfra og ned, og ikke bygges fra enkeltprosjekter og opp. En er nødt til å se helheten for å få mer vei for pengene, sier Hobbesland.

Midtre trasé

Statens vegvesen fastholder sine beregninger og avviser innspillet til Nye Veier. I et notat der argumentasjonen til Nye Veier gjennomgås, vurderer veivesenet at kostnadsanslaget for indre trasé er satt vesentlig for lavt. Etter Statens vegvesen sine siste beregninger er indre trasé minst like dyr som bro over Bjørnafjorden lenger ute.

I en kommentar til Samferdsel skriver prosjektleder Inge Alsaker i Statens vegvesen at Nye Veier har bygd ett prosjekt. Det er enkelt å spare penger på papiret. Det er først når veien er bygd en ser hva det faktisk koster.

Signe Eikenes, også hun prosjektleder i Statens vegvesen, vil ikke gå inn i tallene til Nye Veier, men viser til at indre trasé er 75 kilometer lang, 50 prosent lengre enn med bro over Bjørnafjorden. Selve broen over fjorden utgjør bare halve prisen, i tillegg må det bygges tunneler og andre broer.

– En må også se samfunnsøkonomisk på dette. En raskere og mer direkte linje mellom Bergen og Stavanger vil få stor positiv betydning for næringslivet og arbeidsmarkedet. En slik vei har langt større trafikkgrunnlag enn det en kortere vei til Haukeli vil kunne gi, sier Eikenes.

Billigere Hordfast

– Det er ikke riktig å la mange få en lengre vei mellom Stavanger og Bergen for at de få skal få en kortere vei til Oslo. Også broen over Bjørnafjorden og E39/E134 vil gi raskere vei til Oslo fra Bergen enn det vi har i dag.

Eikenes vil ikke spekulere i hvordan det kan være så store forskjeller i beregningene mellom de to statlige etatene. Hun kan bare peke på at Statens vegvesen har lagt inn i prisene det som er kjent på broer, tunneler, veiutbygging og grunnforhold på både indre og midtre trasé. Når det gjelder sistnevnte, varsler hun at et nytt prisanslag for Hordfast vil bli presentert i løpet av desember.

– Vi har jobbet med konseptet, og det har resultert i at prisen på Hordfast har gått ned. De nye tallene er ennå ikke kvalitetssikret, men de vil være klare om et par uker, konstaterer Eikenes.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS