Du er her

LEDER:

Trafikksikkerhet, et luksusgode

Trafikksikkerhet er et luksusgode som antakelig de færreste av oss anser som nettopp det. For oss, her i landet, er det en selvfølge at alt som kan gjøres blir gjort i kampen mot trafikkdøden – innenfor budsjettenes og rimelighetens rammer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nylig ble den siste rapporten etter «dybdeanalyser» av dødsulykker på norske veier fremlagt. Den konkluderer nå som før med at et stort antall ulykker skjer fordi det kjøres fortere enn hva forholdene på stedet skulle tilsi og hva førerne er i stand til å mestre. Det slås også fast at det blant de unge er spesielt mange som ikke mestrer den måten de kjører på, med tragisk utfall som følge. Heller ikke det kommer som noen oppsiktsvekkende nyhet.

Kampen mot de unge førernes tankeløse ferd mot døden er en kamp som neppe kan vinnes med mindre det tas drastiske, teknologiske virkemidler i bruk – og kanskje ikke engang da. Har alle vi som etter hvert er blitt «modne og reflekterte» glemt hvordan det engang var? Har vi glemt følelsen av å stå der med den ferske «lappen» som ga oss frikort til utfoldelse på offentlig vei? For de fleste av oss har det gått bra. Vi har overlevd og er heller ikke blitt invalidiserte. Våre nærmeste, venner og familie, er blitt forskånet fra å måtte motta meldingen om konsekvensene av vår tankeløse kjøring. Det er faktisk veldig få, relativt sett, som mottar slike meldinger i Norge. Vi lever i et av verdens mest trafikksikre land. Det gjør vi blant annet fordi vi har hatt råd til å gjøre noe med problemet. Men vi er kommet ned på et nivå hvor hvert sparte liv koster stadig mer. Det er en utfordring, ikke minst i lys av «nullvisjonen» som egentlig ikke godtar at noen blir drept eller alvorlig skadet på veiene våre.

Dette er tankevekkende. Nylig ble den «første globale ministerkonferanse om trafikksikkerhet» arrangert i Moskva (se kronikk sidene 4-5). Trafikkens tragiske konsekvenser i form av død og enorme lidelser er et globalt problem som rammer særlig hardt i lavinntektsland. Når vi, med vår bakgrunn, reiser i slike land, er det lett å la seg forferde. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor ulykkestallene blir så høye og konsekvensene så alvorlige. Mens vi har råd til å sitte godt beskyttet i hver vår bil, kan vi der se familier på fem stuet sammen på én moped, eller 20-30 mennesker pakket sammen på et lite lasteplan til en pick-up som i Norge er registrert for kun to personer. Men det er den formen for kollektivtransport som eksisterer der, og skal man komme seg fra et sted til et annet, er det ingen valgmuligheter. Når dette kombineres med veier og kjøretøyer i elendig forfatning, sier det seg selv at ulykker lett skjer og at de rammer mange. Ulykkestyper som møte-og utforkjøringsulykker kan kreve flere titalls liv og et stort antall familier blir satt økonomisk på bar bakke.

Mens vi i trafikksikkerhetens og nullvisjonens navn diskuterer firefelts motorveier og midtrekkverk til milliarder av kroner, vil man med relativt enkle midler kunne redde tusentalls liv i land som Russland, Vietnam, Mexico eller Guatemala. Men det er ikke bare et spørsmål om penger, det dreier seg også om kultur og religion.

Det er en god start at ministre fra 150 land kan sette seg ned og diskutere og lære av hverandre. Da forstår kanskje noen at de selv har makt og påvirkningskraft og at de ikke bare kan stole på makten i de foldede hender.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS