Du er her

Nr 10

 • LEDER:

  Trafikksikkerhet, et luksusgode

  Trafikksikkerhet er et luksusgode som antakelig de færreste av oss anser som nettopp det. For oss, her i landet, er det en selvfølge at alt som kan gjøres blir gjort i kampen mot trafikkdøden – innenfor budsjettenes og rimelighetens rammer.

 • Global kamp mot trafikkdøden:

  Transportministre i alle land – foren dere!

  Kronikkforfatteren kom hjem med noen budskap etter å ha vært blant rundt 1500 deltagere fra 150 land som deltok i «Første globale ministerkonferansen om trafikksikkerhet». Den gikk av stabelen i Moskva i november.

 • Årsaker til og forebygging av trafikkulykker

  Tanken om at man må kjenne årsakene til et problem for å kunne løse det virker så innlysende riktig at det fremstår nærmest som idiotisk å hevde noe annet. I pakt med dette har Statens vegvesen i fire år utført dybdestudier av alle dødsulykker i trafikken med sikte på å finne årsakene til dem og dermed foreslå tiltak for å forebygge dem. Har man lykkes med dette?

 • Av de første resultater fra veikantundersøkelsen 2008-2009:

  Mindre promillekjøring nå enn i 1980-årene

  Totalt sett burde ca. 1 % av førerne ha latt bilen stå på grunn av bruk av trafikkfarlige stoffer,» skriver artikkelforfatterne i denne oppsummeringen av foreløpige resultater fra en omfattende veikantundersøkelse. De presenterer tall for legemidler, narkotika og alkohol i innhentede spyttprøver.

 • Universell utforming:

  Bra for alle, ikke bare for funksjonshemmede

  Både funksjonsfriske og folk med redusert mobilitet oppfatter tiltak for universell utforming i kollektivtransporten som kvalitetshevende og mener at tiltakene kan føre til at de reiser mer, fremgår det av en undersøkelse TØI har utført for Vegdirektoratet.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS