Du er her

Av de første resultater fra veikantundersøkelsen 2008-2009:

Mindre promillekjøring nå enn i 1980-årene

Totalt sett burde ca. 1 % av førerne ha latt bilen stå på grunn av bruk av trafikkfarlige stoffer,» skriver artikkelforfatterne i denne oppsummeringen av foreløpige resultater fra en omfattende veikantundersøkelse. De presenterer tall for legemidler, narkotika og alkohol i innhentede spyttprøver.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Hallvard Gjerde er seniorforsker i Nasjonalt folkehelseinstitutt, Terje Assum er forsker II ved Transportøkonomisk institutt 

AV HALLVARD GJERDE OG TERJE ASSUM

Som en del av den europeiske veikantundersøkelsen DRUID samlet Folkehelseinstituttet fra april 2008 til mars 2009 inn over 9000 spyttprøver fra norske motorførere i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utrykningspolitiet (UP).

Prøvene ble samlet inn på Østlandet, Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge. Totalt avga 94 % av de spurte førerne spyttprøver som ble analysert med henblikk på ca. 30 ulike rusmidler og trafikkfarlige legemidler.

Foreløpige tall viser at det ble påvist trafikkfarlige stoffer i 6,7 % av spyttprøvene, i de aller fleste tilfellene små mengder som ikke ville føre til økt ulykkesrisiko.

Det ble funnet trafikkfarlige legemidler i 4,5 % av prøvene, narkotika i 2,0 % og alkohol over 0,2 ‰ i 0,3 % av prøvene. Det er altså mindre promillekjøring i Norge nå enn på 80-tallet, da 0,3 % av førerne hadde mer enn 0,5 ‰.

Det vanligst forekommende trafikkfarlige legemiddelet var sovemiddelet zopiklon, som blant annet finnes i preparatet Imovane. Ellers var beroligende stoffer og sterke smertestillende stoffer vanlig. Av narkotiske stoffer, ble cannabis påvist oftest (1,2 %), dernest kokain (0,5 %) og amfetaminer (0,5 %). Blant menn under 35 år var ca. 5 % av spyttprøvene positive på narkotiske stoffer.

I forhold til TEST-prosjektet som ble gjennomført 3 år tidligere, var det en ca. tredobling av forekomsten av kokain. Det var også en økning i antall spyttprøver som inneholdt cannabis-stoffer, men denne økningen skyldtes hovedsakelig at prøvetakingsutstyret som ble benyttet for spytt i DRUID var bedre; det ga færre falskt negative prøver for cannabis enn det som ble benyttet i TEST-prosjektet. Når det gjelder trafikkfarlige legemidler, er resultatene ganske like i de to studiene. Totalt sett burde ca. 1 % av førerne ha latt bilen stå på grunn av bruk av trafikkfarlige stoffer.

Det nye med DRUID i forholt til TEST er at også Vestlandet, Midt- Norge og Nord-Norge ble med i studien, og resultatene viser store forskjeller mellom ulike deler av landet (se figur 1).

Analyse av spyttprøvene viste funn av trafikkfarlige legemidler i 5,2 % av prøvene fra Østlandet, men 3,6 - 3,8 % i prøvene fra andre landsdeler. Det var høyest forekomst av narkotiske stoffer i spyttprøver fra Østlandet, slike stoffer ble funnet i hele 2,5 % av prøvene. På Vestlandet og i Midt-Norge var bare rundt 1 % positive på narkotika, mens det i Nord-Norge var ca. 2 % positive prøver på narkotiske stoffer.

Det var også forskjeller mellom tettsteder og landsbygd (figur 2).

Det ble funnet narkotiske stoffer i 2,6 % av spyttprøvene fra Stor- Oslo, i 2,3 % av prøvene fra tettsteder utenfor Oslo og i 1,4 % av prøvene tatt utenfor tettsteder. For legemidler var det liten forskjell, mellom 4,3 % og 4,8 %. Det ser også ut til å være noe mer promillekjøring i Oslo-området enn på landsbygden, men forskjellene var små.

Resultatene som presenteres her er foreløpige. Etter korrigering i forhold til normaltrafikk (såkalt vekting) vil tallene bli noe annerledes, men trendene forventes å bli de samme. Endelig rapport vil bli tilgjengelig i løpet av 2010.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS