Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Trafikksikkerheten blir fortsatt stadig bedre!

Årlige svingninger til tross:

Trafikksikkerheten blir fortsatt stadig bedre!

Det foreløpige tallet på drepte i trafikkulykker i 2016 er 135. For ett år siden var det foreløpige tallet 125, som ble nedjustert til et endelig tall på 117 drepte i 2015, det laveste tallet siden 1947.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

De siste årene har det endelige tallet på drepte ligget lavere enn det foreløpige

De siste årene har det endelige tallet på drepte ligget lavere enn det foreløpige. Det endelige tallet fastlegges i slutten av mai, og dersom justeringene blir slik de har vært de siste årene, kan man komme under 130 drepte i 2016. De tilfellene man luker ut, er dem som regnes som selvmord samt ulykker der den omkomne døde av sykdom, ikke ble drept i ulykken.

Utviklingen i første halvår 2016 var bekymringsfull og tydet på at man kunne ha endt på et høyere antall drepte enn det som til slutt ble resultatet. Tallene i første halvår 2015 var imidlertid usedvanlig lave, så det skulle mye til å komme lavere enn dem.

Uansett er det ingen grunn til å tro at bedringen av trafikksikkerheten er slutt. Vi har sett slike svingninger mange ganger før, men de er i stor grad tilfeldige og den langsiktige utviklingstendensen er klar. Antall drepte de tre siste årene ligger klart under en trendlinje som er tilpasset alle år fra og med 1970 til og med 2016.

 

Menn har alltid vært i klart flertall blant de drepte i trafikken, men i 2016 var andelen unormalt høy

Et særtrekk som er blitt påpekt ved året 2016 er den høye andelen menn blant de drepte, 117 av 135 (87 prosent). Menn har alltid vært i klart flertall blant de drepte i trafikken, men i 2016 var andelen unormalt høy. Mest sannsynlig er dette et tilfeldig utslag.

Selv om alle er enige om at 135 drepte i trafikken er for mange, må vi huske at tallene rent statistisk sett er lave og i betydelig grad påvirket av tilfeldige svingninger. Hvis trafikken blir mer likestilt mellom kjønnene, skulle man vente at andelen kvinner blant de drepte gikk opp, ikke ned. Men det er godt kjent at kvinner er mer forsiktige i trafikken enn menn og har lavere risiko (per kilometer) for å bli drept.

Jeg tar ikke sjansen på å spå hvor mange drepte det blir i trafikken i 2017, men jeg er sikker på at den langsiktige tendensen fortsatt går i retning av færre drepte og at vi om ganske få år kan komme under 100 drepte i løpet av et år. Utviklingen av sikrere biler fortsetter og vi vil dra nytte av dette etter hvert som bilparken skiftes ut. Mer og mer av trafikken avvikles på motorveger eller veger med midtrekkverk. Streknings-ATK har vært, og vil fortsatt være, et meget effektivt tiltak på utvalgte veger.

Det betyr likevel ikke at vi kan slappe av og la utviklingen gå av seg selv. Jeg har tidligere påpekt, og gjentar gjerne, at norske myndigheter burde innlede en dialog med bilprodusentene om hvordan man, for eksempel, kan utvikle teknologi som kan «lese» vegoppmerking under snø. Det burde jo være mulig.

Hvis vegoppmerkingen tilsettes metall eller noe som er elektronisk lesbart, burde en bil kunne identifisere oppmerkingen selv om den er dekket av snø. Å oppnå dette er særlig nyttig i Norge for å dra full nytte av ny teknologi på biler, som kjørefeltholder. En effektiv kjørefeltholder kan eliminere behovet for kostbare midtrekkverk.

Og selvkjørende biler? Jo, de har utvilsomt et potensial, men jeg tror det er langt fram til de kan tas i bruk i full skala i virkelig trafikk. Men kanskje kan vi prøve ut selvkjørende biler i Norge i begrenset skala allerede i 2017.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS