Du er her

LEDER

Trikken skal selvfølgelig frem, men...

Ta parkeringsplassen fra en bileier, og du mister bileierens sympati. Riktig? Det kan komme an på hvem du spør, på hvordan p-plassfrarøvelsen blir forklart, og på om det i rimelig nærhet finnes en alternativ p-plass.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Oslo-politikerne som nylig nesten ribbet trafikkåren Thereses gate for p-plasser, riktignok som en prøveordning, har ikke i imponerende grad fått berørte byfolk på sin side. Tvert imot. Dermed har de mistet sympati.

Ikke bare folk som bor i og nær Thereses gate og er vant til å parkere der, er opprørt over fjerningen av mange titalls p-plasser. Blant de andre opprørte er mange næringsdrivende; de øyner tap fordi tilkjørende kunder og leverandører – til en bokhandel, til en nøkkel- og låsleverandør, til Vinmonopolet og andre – nå ikke finner p-plass i rimelig nærhet.

Politikere som vil forandre verden til det bedre må i mange tilfelle stikke nesen frem og regne med kritikk. Mye fint har skjedd her i verden nettopp fordi noen har opptrådt på den måten. Men hva har egentlig Oslo-politikerne ønsket å oppnå i Thereses gate, og hvor smart og godt forberedt har de gått frem?

Jo, deres forklaring er at de vil gi trikken bedre fremkommelighet. De har argumentert med at Thereses gate, som forbinder Bislet i syd med Adamstuen i nord, figurerer blant de strekningene i hovedstaden der trikken er mest plaget av feilparkerte biler, les biler som er henstilt uten stor nok avstand til skinnegangen.

Det råder ikke uenighet om at trikken og andre kollektive transportmidler her i landet skal nyte godt av diverse rettigheter til å komme seg frem på bekostning av andre trafikanter. Men i Thereses gate kunne saken vært løst eller i det minst vært forsøkt løst på en annen og, alle hensyn tatt, bedre måte:

Den alternative løsningen ligger i en skilting som utvetydig forklarer parkerende folk at de må gi trikken plass til å komme forbi, og som dessuten presiserer at hyppig kontrollvirksomhet kan medføre umiddelbar og kostbar borttauing for den som neglisjerer trikkens behov.

En slik skilting har i årevis manglet i Thereses gate – for øvrig i tråd med den mangelfulle skilting og lyssignalisering andre steder i hovedstaden der trikk lett kommer i konflikt med øvrige trafikanter; ta rundkjøringen ved Bislett som ett eksempel.

Det er lett å tenke at de er noen fjols, de som parkerer eller kjører til sjenanse for trikken. Men det er tilsynelatende også lett å glemme at det i Oslo hver dag kjører mennesker – inklusive nybegynnere, folk fra andre steder i Norge og turister fra andre land – som ikke er vant til å omgås trikken.

Hadde politikerne forklart at de med p-plassfjerningen ønsket å tvinge biler ut av byen, hadde saken vært en annen, diskusjonen hadde vært en annen. Men noe nei-til-biler-i-byen har ikke inngått i forklaringen.

I Thereses gate-saken har politikerne bommet ikke bare ved å velge en mer dramatisk løsning enn iallfall innledningsvis nødvendig – altså p-plassfjerning fremfor bedre skilting. De har også opptrådt ansvarsfraskrivende ved at de i et rundskriv til berørte beboere før jul ikke ga noen veiledning om hvor alternative p-plasser med noenlunde rimelige anstrengelser skulle kunne finnes.

I dette skrivet, også lagt ut på Bymiljøetatens nettsider, står følgende å lese for dem som lurer på hvor de nå skulle kunne parkere: «De som hittil har brukt disse parkeringsplassene må finne alternative parkeringsplasser.» Intet mer. En slik vi-gir-blaffen-i-dere-preget uttalelse til p-plasstrengende Oslo-folk kan oppfattes som arrogant i tillegg til ansvarsfraskrivende, selv av folk som hyppig tar trikken.

Løsningen for mange av dem som ikke lenger kan parkere i gaten ligger i å kjøre omkring i nærliggende gater på jakt etter en p-plass - i konkurranse med folk som fra før av har slitt med å finne p-plass i disse andre gatene, og til generell sjenanse for nærmiljø og klima.

P-plassfjerningen i Thereses gate er en liten sak i den store sammenheng, men en god illustrasjon på at politikere ikke alltid tenker seg godt om før de fatter en beslutning.


DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

 

comments powered by Disqus

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS