Du er her

Ungdom sykler mest

For de fleste er ikke sykkelen et viktig transportmiddel i det daglige. Bare fem prosent av alle reiser foregår med sykkel. Unntaket er unge gutter som sykler mye mer enn alle andre. De er spreke, har sykkel, og kan ikke kjøre bil. Dette viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 som blant annet kartlegger gårsdagens reiser for dem som er 13 år og eldre.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Liva Vågane

Mer krevende å sykle enn å spasere
De fleste har lært å sykle som barn, men for å sykle må man være i noenlunde god fysisk form, og ha sykkel. Rundt 12 prosent i befolkningen 13 år og eldre har helsemessige problemer med å sykle. Problemene øker med alderen, og helsa skaper størst begrensninger for kvinner. Tre av fire eier eller disponerer sykkel, men tilgangen på sykkel varierer med alder. Ni av ti i aldersgruppe 13-17 år har sykkel, mens det bare gjelder for fire av ti over 75 år (figur 1). 


 
Figur 1: Andel som eier eller disponerer en sykkel som er i brukbar stand. Prosent.

En halv kilometer om dagen
I løpet av en gjennomsnittsdag foretar vi 0,15 sykkelturer, dvs. litt over én tur i uka. Til sammen blir det rundt en halv kilometer om dagen. De som bruker sykkelen, sykler i gjennomsnitt åtte kilometer. Hver enkelt sykkeltur er i gjennomsnitt drøyt tre kilometer, og varer i et kvarter. En av fem sykkelturer er kortere enn én kilometer, og omtrent halvparten av sykkelturene er to kilometer eller lengre (figur 2). De lengste sykkelturene er de turene der man ikke har noe annet formål med turen enn å sykle. Disse turene er i gjennomsnitt 10,9 kilometer. De som sykler til eller fra jobb sykler også relativt langt (3,7 km).


Figur 2: Reiselengde på reiser med sykkel. Prosent

Unge gutter og andre uten bil sykler mest
Seks prosent bruker sykkel en gjennomsnittsdag. Menn sykler litt mer enn kvinner, men det er ikke store forskjeller mellom ulike aldersgrupper, med unntak av at det er de aller yngste som sykler mest. En av fire i aldersgruppen 13-15 år har syklet, og mer enn dobbelt så mange gutter som jenter syklet. Gutter i aldersgruppen 13-15 år sykler i gjennomsnitt 1,9 kilometer om dagen, omtrent fire ganger så langt som gjennomsnittet. Blant de over 18 år er det ikke store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene, men andelen som sykler holder seg på et lavt nivå og synker med alder. Som ventet er det de eldste som sykler minst. Mange av dem mangler sykkel eller har helsemessige problemer.

Rundt halvparten av dem som syklet har førerkort og tilgang til bil, mot tre av fire av dem som ikke syklet (figur 3). En av fire syklister er under 18 år. De som sykler har gjennomgående dårligere tilgang til bil enn de som ikke gjør det, også om vi holder den yngste aldersgruppen utenfor. Sykkelen vil i mange tilfeller derfor være en erstatning for bilen.


 Figur 3: Tilgang til bil etter om man har syklet eller ikke. Prosent


Sykler til jobben
Den vanligste sykkelturen er en arbeidsreise (tabell 1) . Sykkelen brukes også mye i forbindelse med skolereiser. Det henger sammen med at de yngste er de ivrigste syklistene. Andelen arbeids- og skolereiser er mye høyere for sykkelturene enn for  reiser til fots.

Totalt er 38 prosent av sykkelturene besøksreiser eller andre reiser i forbindelse med fritid. Vi ser at andelen som sykler for turens skyld er lav (9 prosent) sammenlignet med gangturene. Sykkelen brukes også relativt mye i forbindelse med mer organiserte fritidsaktiviteter. Disse tallene tyder på at sykkelen brukes mer som et transportmiddel enn som et ”turinstrument”.


 Tabell 1: Reiser til fots og med sykkel etter formål. Prosent


Mange sykler aldri
I reisevaneundersøkelsen er de som har sykkel spurt om hvor ofte de bruker sykkel til daglige gjøremål. Bare 12 prosent av dem svarer at de sykler nesten daglig, mens 21 prosent sykler én til fire ganger i uka.

46 prosent sykler aldri. Sammen med dem som ikke har sykkel, utgjør disse totalt 59 prosent av befolkningen. Andelen som ikke sykler øker med alder (figur 4). To av fem i aldersgruppen 13-17 år sykler aldri eller mangler sykkel. Det samme gjelder for tre av fem i aldersgruppen 18-24 år, og hele 85 prosent av dem over 75 år.


Figur 4: Andel som  aldri sykler eller ikke har sykkel etter alder. Prosent

Sykler ikke hele året
Hvor ofte man sykler vil også være avhengig av når på året det er. Bruk av sykkel er avhengig av føreforholdene. Om vinteren når det kan være lave temperaturer og/eller glatt og snø, vil det for mange være vanskelig og ubehagelig å sykle.

Vi ser at andelen av reisene som foregår med sykkel er mye lavere om vinteren enn om sommeren, mens den er stabil i perioden april-september (figur 5). Andel reiser til fots øker noe om vinteren, noe som kan tyde på at mange sykkelturer erstattes med gangturer om vinteren, eller at man på grunn av føret spaserer i stedet for å kjøre bil.


 Figur 5: Andel av daglige reiser som er til fots eller med sykkel etter måned reisen ble foretatt. Prosent

18 prosent av dem som har sykkel svarer at de sykler nesten hver dag i perioden april-september, mens seks prosent sykler nesten hver dag i perioden oktober-mars (figur 6). Ikke uventet er andelen som aldri sykler i vinterhalvåret høy, 69 prosent.


 Figur 6: Andel som sykler nesten hver dag eller aldri etter årstid. Prosent

Litteratur:
Vågane, Liva: Turer til fots og på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005. TØI rapport 858/2006.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS