Du er her

Nr 2 - Mars 2007

 • Ungdom sykler mest

  For de fleste er ikke sykkelen et viktig transportmiddel i det daglige. Bare fem prosent av alle reiser foregår med sykkel. Unntaket er unge gutter som sykler mye mer enn alle andre. De er spreke, har sykkel, og kan ikke kjøre bil. Dette viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 som blant annet kartlegger gårsdagens reiser for dem som er 13 år og eldre.
 • Det skal være trygt og attraktivt å sykle

  Det nytter å satse på økt sykkelbruk, også i Norge. I byer og tettsteder hvor kommuner og fylkeskommuner og Statens vegvesen over tid har satset på tilrettelegging for sykling, ser vi gode resultater; bedre infrastruktur og mer sykling. Men utfordringene står i kø for årene som kommer.
 • Fortsatt uklart om uklar vikeplikt

  Sykling på fortau bør etter hvert forbys – unntatt for barn og funksjonshemmede – og syklister bør ha forkjørsrett i kryss når de kommer fra en gang-/sykkelveg, men ikke når de kommer fra ”frittliggende” gang-/sykkelveg og skal krysse en veg, foreslår SINTEF.
 • Sykkelen inntar London

  Bomber og kaos har skremt londonerne ut i gatene – på sykkel. Sykkelinnslaget i den tette London-trafikken har øket med 50 prosent de siste fem årene, særlig etter at bombene smalt i undergrunnen og i en buss 7. juli 2005. Nå regner myndighetene med at det hver dag sykles ca. 450 000 turer i hovedstaden.
 • Sykkelveger og sykkelfelt i København: Viktig å bygge riktig!

  Trafikksikkerheten blir ikke alltid bedre når syklistene får egne felt å kjøre på, i eller atskilt fra vegbanen. Hvordan man anlegger sykkelfelt og -veger i en by, spesielt i kryssene, er helt avgjørende for om det blir sikrere eller farligere å sykle. Men når forholdene legges til rette for sykling, velger flere å ta pedalene fatt. Det er uansett bra for folkehelsen.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS