Du er her

Debatt:

Vel optimistisk på bussens vegne

I Samferdsel nr. 4/2014 skriver Karl Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen, Region sør, at ekspressbusser mellom Kristiansand og Oslo er mer miljøvennlige enn jernbanen, mer konkurransedyktig vis-à-vis biltrafikken osv. Den nye E18-motorveien hevdes å bidra til dette. Fredriksen er likevel litt vel optimistisk på bussens vegne.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Pål Jensen
Ski
paalhjensen@gmail.com

Erfaringsmessig gjør en ny motorvei bussene mindre konkurransedyktige overfor biltrafikken. En moderne jernbane har en helt annen konkurranseevne – jf. Gardermobanen, hvor toget har over 40 % markedsandel selv med en enorm motorvei parallelt med banen. Mellom Sørlandet og Oslo vil jernbanen også kunne utkokurrere flytrafikken, og dessuten gjøre godstrafikken med bane mer konkurransedyktig.

Fredriksen skriver at direktebuss Arendal–Oslo tar omtrent like lang tid som privatbil. Kan en buss som kjører uten stopp kjøre fra dør til dør også?

Fredriksen har rett i at folk under ellers like forhold ikke ønsker å bytte transportmiddel. Skal folk busse fra Sørlandet til Oslo, vil de derfor ikke ønske å bytte til tog i f.eks. Asker. Nettopp derfor bør vi ikke glemme at den planlagte E18-motorveien Oslo–Asker – gjentar: Oslo–Asker, 17 km – er beregnet å koste 40 milliarder(1). Og jeg minner om at Fredriksens egen etat, Statens vegvesen, har fastslått at det å bygge denne motorveien er stikk i strid med politiske vedtak om å redusere utslippene av klimagasser og lokale luft- og støyforurensninger – og med vedtaket om at trafikkveksten i byene skal skje kollektivt og med gange og sykkel. Nå skyldes dette langt fra bare bussene, selv om fremkommelighet for busser brukes som påskudd for å bygge denne motorveien. Bussfeltene vil neppe koste mer enn 1/3 av de 40 milliardene – men det er penger det også.

Fredriksen har oppdaget at bygging av høyhastighetsbaner forårsaker store CO2-utslipp. Tror han i fullt alvor at det blir mindre CO2-utslipp – og mindre naturinngrep i det hele – av å bygge 25–30 m brede motorveier?

Elektriske tog med fornybar kraft har enda en fordel fremfor alle kjøretøy med forbrenningsmotorer: De har en virkningsgrad på ca. 80 %, krafttapene i overføringsnettet og ved friksjon osv. i motorene medregnet. Virkningsgraden til en forbrenningsmotor er neppe over 35 % – og i tillegg kommer energitap og -forbruk når drivstoffet skal utvinnes og raffineres. Derfor bør Fredriksen bruke ressursene til å fremme bruken av elbusser fremfor tiltak som både er miljø- og helseskadelige, og som svekker kollektivtransportens konkurranseevne.

Fotnoter:
(1) Dette vil bli-Norges klart dyreste veiprosjekt - dittOslo.no

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS