Du er her

Nr. 05

 • Stor nedgang fra 2000 til 2012

  Hvorfor færre blir drept og hardt skadd i trafikken

  Fra 2000 til 2012 var det en sterkere nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken enn i noen tilsvarende periode etter 1970. Sikrere biler og lavere fart er de viktigste forklaringene på nedgangen, men mange andre faktorer har også bidratt. Noen av dem vil fortsette å bidra til lavere skadetall i årene som kommer.

 • Lokale kollektivtiltak krever lokale tidsverdsettinger

  "Det er store lokale forskjeller i hvordan trafikantene verdsetter ulike deler av en kollektivreise", poengterer forfatterne i denne artikkelen og understreker dermed behovet for å bruke lokale tidsverdier når lokale kollektivtiltak skal planlegges.

 • Statens vegvesen, investeringar og NTP

  Organiseringa kan påverke prioriteringa

  «Når faglege prioriteringar ikkje føljer nytte-kostnadsomsyn, avgrensar det politiske myndigheiter si mogelegheit til å gjere prioriteringar etter nytte-kostnadsomsyn, då departementet har avgrensa mogelegheit til å gjere substansielle endringar i framlegget frå transportetatane,» skriv artikkelforfattaren.

 • TEMPO-konklusjoner

  Engangsavgiften er nøkkelen til halvering av bilenes CO2-utslipp

  Reduksjon i personbilenes drivstofforbruk og utslipp er den norske klimapolitikkens lavthengende frukt. Ved å videreføre og forsterke klimaprofilen i engangsavgiften for personbiler kan en halvere bilenes CO2-utslipp i løpet av 25–30 år. Enda kraftigere utslippskutt er mulig på lengre sikt.

 • Debatt:

  Vel optimistisk på bussens vegne

  I Samferdsel nr. 4/2014 skriver Karl Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen, Region sør, at ekspressbusser mellom Kristiansand og Oslo er mer miljøvennlige enn jernbanen, mer konkurransedyktig vis-à-vis biltrafikken osv. Den nye E18-motorveien hevdes å bidra til dette. Fredriksen er likevel litt vel optimistisk på bussens vegne.

 • Refleksjoner:

  Bare til barnets beste?

  Barnas sikkerhet skal vi ta på alvor. Barna og barnebarna våre fortjener at vi steller pent med dem og sørger for at de ikke påføres unødig skade. Men det slår meg, som relativt nybakt bestefar, at jeg ikke alltid finner noen logisk sammenheng mellom hvordan barna skal sikres, og når.

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • KRONIKK - Spillet bak kulissene

  Krig i luften

  Når «gaten» stenger, er et ledig flysete som en «ferskvare», utgått på dato. En inntektsmulighet er tapt. Kostnaden for flyselskapet er om lag den samme. Kampen om kundene kan derfor være beinhard. Grensene som konkurranseloven og annet lovverk setter, kan i perioder bli utfordret.

 • INNSPILL - Plusser og minuser ved ulike togkategorier

  Gods- og persontog over lengre strekninger gir størst klimagasskutt

  - Det forholdsvis lave gjennomsnittsbelegget i lokal- og dels IC-trafikken svekker togets energimessige fortrinn, men representerer samtidig en stor mulighet til å få mange flere til å la bilen stå og reise kollektivt, skriver Holger Schlaupitz i dette innspillet.

   

 • Kommentar: Om å reise kollektivt, sykle eller gå...

  Retorikk eller realiteter?

  Om den fremtidige tilveksten i trafikk i våre byområder skal tas kollektivt og mykt, vil det kreve mye av oss – i alle ledd. Kanskje mer enn vi er villige til å yte? Bør retorikken dempes til fordel for hardt og målrettet arbeid?

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS