Du er her

  • Hjem
  • /
    Voksende rekke av NEI til ny tunnel under Oslofjorden

Voksende rekke av NEI til ny tunnel under Oslofjorden

LITT AV HVERT: En håndfull interessegrupper har tidligere sagt at de vil ha bro fremfor enda en tunnel på tvers av Oslofjorden, og nå får de Yrkestrafikkforbundet med seg på laget.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I en nyhetsmelding i dag melder Yrkestrafikkforbundet at det slutter seg til klagesaken som tre grupper – Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) – har reist overfor EFTAS overvåkingsorgan, ESA.

Klagernes argumentasjon går på at stortingsvedtaket om en ny tunnel under den indre delen av fjorden, parallelt med den eksisterende tunnelen, ikke harmonerer med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.

Branner og havarier

«Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på 7 prosent over lange strekninger i begge retninger», sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, og han fortsetter:

«Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. EU-direktivet tillater på grunn av brannfare ikke brattere stigninger enn 5 prosent, og rekken av branner og branntilløp i eksisterende tunnel bekrefter at 7 prosent er uforsvarlig.»

Klungnes konkluderer med at «tunnelplanen må derfor skrotes til fordel for bro, som gir langt bedre sikkerhet, forutsigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi.»

Klagebehandling i Brussel

Yrkestrafikkforbundet – et fagforbund for folk som arbeider i transportsektoren – poengterer at også «Trygg Trafikk støtter kravet om bro på bakgrunn av trafikksikkerhetsvurderinger, men ønsker ikke å delta i en kampanje knyttet til dette da infrastrukturtraseer er i grenselandet for Trygg Trafikks kompetanseområde, og noe organisasjonen normalt ikke uttaler seg om.»

I tillegg til å minne om Trygg Trafikks holdning, viser Yrkestrafikkforbundet til at Statens vegvesen «og alle andre relevante faginstanser har anbefalt å bygge bro» istedenfor tunnel på den aktuelle strekningen.

Klagen overfor ESA ble levert høsten 2017 og er fortsatt under behandling i Brussel.

 

Aktuell lesing:

Enda et nei til ny tunnel under Oslofjorden

Bro-alternativet bør få en ny sjanse

Tunnel uten framtid

Kan ESA stoppe fatalt feilgrep?

Bygg bro – glem tunnel!

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS