Du er her

Bergen rydder opp:

En annerledes søppelhåndtering

Bergen har startet en søppelrevolusjon – en bossrevolusjon, som det heter på bergensk. Borte er overfylte bosspann, borte er bossbiler som forurenser og sperrer for trafikken gjennom sentrum, borte er lukt og uappetittlig avfall fra gatebildet. I hvert fall i deler av Bergen sentrum – foreløpig.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I oktober i fjor tok Bergen i bruk et supermoderne bossnett, som med rette må kunne kalles revolusjonerende.

Foreløpig er det bare de nordvestlige sentrumsbydelene Nøstet, Engen, Chr. Michelsens gate, Klosteret og deler av Nygårdshøyden som er knyttet til nettet, men etter hvert skal hele sentrum underlegges de underjordiske rørene som fjerner all bosshåndtering fra gatenivå.

– Oppstart av bossnettet har gått over all forventning. Vi har allerede passert 120 000 lukeåpninger, forteller Terje Strøm til Samferdsel. Han er daglig leder i Bir Nett, et datterselskap av det interkommunale renovasjonsselskapet Bir AS. Bir Nett bygger og driver det nye bossnettet i Bergen.

Når Strøm snakker om lukeåpninger, mener han antallet ganger da avfall er blitt kastet i såkalte nedkastpunkter. Så langt er det tatt i bruk 120 nedkastpunkter i de sentrumsbydelene som er med i første utbyggingsfase av bossnettet.

I overkant av 3000 husstander er omfattet av den delen av bossnettet som ble åpnet i oktober. Når hele nettet står ferdig utbygd i 2022–2023, skal det håndtere avfall fra 12 000 husstander.

Velfungerende

Da næringsminister Monica Mæland i fjor la ned grunnsteinen for bossterminalen i Jekteviken som samler søppel fra den delen av bossnettet som nå er i bruk, sa hun:

– Det er syv år siden bystyret vedtok å bygge ut bossnettet i Bergen sentrum. Det var en krevende beslutning, og det er ikke til å legge skjul på at det har tatt mye lengre tid enn planlagt. Men slik er det ofte med store prosjekter. Jeg er svært glad for at vi nå får bossnettet på plass. Det vil gjøre sentrum renere, i tillegg slipper vi både bosspann og bossbiler som forurenser bykjernen.

Bossnettet – som stod omtalt i Samferdsel nr. 6/2014 – er i korte trekk et nettverk av rør i bakken, der husholdningene kaster bosset sitt i de nevnte nedkastpunktene, før disse tømmes ved hjelp av en luftstrøm og bosset suges under jorden til Birs terminaler.

Terje Strøm i Bir Nett kan ikke få rost bossnettet høyt nok. Det fungerer som det skal. Ikke minst er han fornøyd med hvordan bergenserne har tatt imot den nye måten å håndtere bosset på. Bruken av nedkastpunktene har oversteget alle antakelser. Brukerne har ikke bare måttet vende seg til å ta bosset ut til nedkastpunktene, men også måttet lære seg å bruke det riktig.

– Kundene i sentrum må tenke annerledes om avfall nå. Og det kan kanskje virke skummelt. Å bruke dette riktig er viktig, og vi har satt mye inn på å veilede folk. Vi ønsker å stimulere til økt kildesortering, sier Strøm.

Et prosjekt for fremtiden

Bossnettet skal håndtere kildesorterte avfallstyper som restavfall, papir og plast. Dessuten vil returpunktene for glass og metall fra husholdninger i økende grad bli gravd ned under jorden.

Husholdningene betaler et gebyr som graderes etter hvor ofte de ønsker å kvitte seg med bosset sitt. Minstegebyret er på i overkant av 200 kroner i måneden. Det gir mulighet til å kunne åpne lukene åtte ganger i måneden, ca. to ganger i uken.  De som vil tømme hver dag, må ut med rundt 300 kroner i måneden.

De som må basere seg på vanlig bosshåndtering, der kundene setter ut bosspannet for tømming, betaler til sammenligning ca. 180 kroner for tømming én gang i måneden, knapt 300 kroner for tømming hver uke

Prinsippet er at kunden skal kunne velge – etter prinsippet om at den som forurenser også skal betale

– Vi har en fleksibel gebyrordning i Bergen. Det har vi for å oppmuntre til kildesortering og for å få ned andelen restavfall. Alle innbyggere skal betale likt for samme volum boss.

Arbeidet med å utvide bossnettet pågår kontinuerlig. I disse dagene kobles ytterligere 700 kunder på nettet. Utbygging er i full gang videre mot blant annet Møhlenpris-området. Det tar tid å anlegge et underjordisk nett, og Bir Nett brøyter seg ikke vei gjennom sentrum, understreker Strøm.

Bir Nett koordinerer arbeidene gjennom den såkalte Graveklubben i Bergen. Det er et samarbeid mellom ledningseierne og veieierne i Bergen for å samkjøre gravearbeidet i sentrum. Som Strøm påpeker, må utbyggingen av bossnettet ta hensyn til en samordnet og styrt byutvikling.

I 2013 ble kostnadene til det ferdige bossnettet i sentrum anslått til én milliard kroner. Siden da har det vært enkelte overskridelser på både pris og tid, men i det store og hele er prosjektet i rute.

– Vi bygger en bosshåndtering for fremtiden, fastslår Terje Strøm i Bir Nett.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS