Du er her

To fluer i én smekk:

Tunnelprosjekt gir renere fjordbunn

Steinmasse fra den nye jernbanetunnelen som graves ut i Bergen under Ulriken i disse dager  skal brukes til å tildekke en svært forurenset byfjord som løper rundt Vestlandets hovedstad.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Foto PuddefjordenStore deler av sjøbunnen rundt Bergen by er flere steder sterkt forurenset. Det gjelder blant annet Puddefjorden, som løper rundt Bergen sentrum og ender i Store Lungegårdsvann, en poll på «baksiden» av sentrum.

Ifølge «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Puddefjorden», som kom ut i juni 2015, er Puddefjorden sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter som PCB (polyklorerte bifenyler), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og TBT (tributyltinn).

Velegnet steinmasse

Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen ønsker nå å dekke til sjøbunnen i Puddefjorden slik at miljøgiftene ikke spres videre. At det skjer nå, henger sammen med at ny jernbanetunnel under Ulriken er påbegynt i disse dager. Det er steinmasser som tas ut fra tunnelen som skal brukes til å tildekke bunnen i Puddefjorden.

– Steinmassen fra Ulriken er perfekt for dette formålet, fordi den består av finstoff og småstein som dekker bunnen tett og godt, forteller Gry Stenersen, prosjektleder for Renere Puddefjord i Bergen kommune.

Skal forhindre spredning

 Vannkvaliteten er generelt god i Byfjorden, inkludert Puddefjorden, men miljøgiftene som ligger på sjøbunnen sprer seg i næringskjeden til planteliv, bunndyr og fisk.

Forurensningen kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer.

Dette er miljøgifter som i liten grad løser seg i vann, men derimot er fettoppløselige. Derfor har helsemyndighetene lenge advart mot å spise feit fisk og lever fra fisk fra dette området, påpeker Per Vikse ved Klimaseksjonen i Bergen kommune.

– Vi har i mange år kartlagt sjøbunnen rundt Bergen. Gjennom en totalanalyse har vi kommet frem til at det skjer en spredning av miljøgiftene inn i økosystemet, sier Vikse.

– Vi vil kunne stoppe videre spredning fra delene av sjøbunnen som vi nå skal dekke til. I Kirkevågen har vi allerede gjort forsøk med tildekning, og resultatene derfra er entydig bra.

Første steg, mer i vente

Rundt 900 000 kubikkmeter steinmasse går med til å dekke bunnen, og prosjektet er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner.

Det forventes at Miljødirektoratet dekker 75 prosent av utgiftene, mens de resterende 25 prosentene finansieres i fellesskap av Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen. Etter planen skal arbeidene være ferdig tidlig i 2018 ifølge Gry Stenersen. Entreprisen lyses ut til høsten.

– Det er snakk om et stort område og store masser som skal flyttes. Bunnen av Puddefjorden skal tildekkes ned til 20 meter fra Nygårdsbroen og nesten ut til Nordnes. Tykkelsen på tildekningslaget vil variere, men vil i snitt ligge på 40–45 cm, sier Stenersen til Samferdsel.

Hun legger til at dette er første steg i en prosess der også andre sjøbunnområder rundt Bergen etter hvert skal dekkes opp. Først ut etter Puddefjorden, er Store Lungegårdsvann.

Tildekking av sjøbunnen vil her skje i samarbeid med Bybanekontoret når neste banebyggetrinn mot Bergen Vest starter opp.

Lenger frem i tid skal også Vågen dekkes til. Den løper inn til den indre havn ved Bryggen.

Skriv inn navn og e-postadresse, så blir du automatisk lagt inn som mottaker av Samferdsels nyhetsbrev.

 
 E-postadresse:      Navn:  
 
 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS