Du er her

REFLEKSJONER

Om en trikk og verdensarven

Det er høy temperatur i Bergen for tiden – debatten om hvor Bybanens skinner skal legges nordover gjen­nom byen er het, meningene er delte og veldig sterke. Det gjelder ett av Norges få bidrag til UNESCOs ver­densarvliste og landets angivelig 3. mest besøkte turistattraksjon: Tyske­bryggen, Hansabryggen – nå bare kjent som Bryggen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Da han kom til Samferdsel  i 2005, hadde Are Wormnes arbeidet i Aftenposten i 26 år, de fleste av dem med ansvar for bl.a. bil-, motor- og veitrafikkstoffet

I konsekvensutredningen har Norconsult tatt for seg en lang rekke mer eller mindre mulige traseer for hvordan Bybanen skal kunne forsere Bergen sentrum. De stiplede linjene er tunnel-varian­ter. Illustrasjon fra «Bybanen Bergen sentrum – Åsane. Konsekvensutred­ning».

AV ARE WORMNES

For at noe skal kunne regnes som del av verdensarven, må det representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø som kan fortelle noe om jordens eller menneske­nes historie. Blant de mest kjente stedene, byggverkene, naturområdene på listen er Fri­hetsgudinnen i New York, Den kinesiske mur, Påskeøya, Stonehenge, Great Barrier Reef og Taj Mahal.

Bryggen er altså i godt selskap.

Så det store spørsmålet er om Bryg­gen som verdensarvobjekt blir ødelagt av å få en trikk kjørende forbi hvert annet minutt.

Dette er et spørsmål som mer kultur­kompetente mennesker enn undertegnede må svare på. Jeg for min del har bare noen egne refleksjoner rundt temaet. Mine tanker om trikk og brygge er litt nostalgiske og blir neppe avgjørende.

Jeg vokste opp med trikk i Bergen. Jeg hadde den rett utenfor stuevinduet på Dan­marksplass. Det var ganske støyende. Når trikken passerte, hørte vi ikke radioen – og etter hvert heller ikke fjernsynet. Men det var vi vant med. Trikken var en pulsåre i Bergen den gangen, i hvert fall opplevde jeg den som det.

Det må være bortimot galskap å legge bybaneskinner over Bryggen

Men den siste linjen, som gikk forbi stuevinduet mitt, ble nedlagt i 1965. Det var trist. Trikken var en viktig del av min oppvekst. Skinnene lå der ganske så uforanderlige, og som liten pjokk gikk jeg på oppdagelsesturer til byen med trikkeskinnene som los hjem igjen. Jeg tok trikken til Sandviken for å bade om som­meren og sto gjerne og ventet lenge for å få reise hjem igjen med en av de gamle trikkene med åpen plattform foran og bak på tilhenge­ren. Og i de skarpe svingene gikk det så sakte at jeg kunne hoppe av i fart, mellom holde­plassene. Det var tider det!

Men politikerne tok trikken fra meg i 1965. Skinnene ble liggende som trafikkfeller, og etter hvert lagt under asfalt. Det kostet for mye å fjerne dem. Nå legger de nye!

Trikken gikk en gang over Bryggen også. Men den linjen ble lagt ned i 1950. Etter den tid har bil- og busstrafikken, i stadig økende grad, fått herje med Bryggen på ødeleggende vis.

Jeg tenkte ikke så mye på det den gangen, at trafikken over Bryggen slett ikke var noe godt naboskap til dette levende kulturminnet. Men jeg tenker på det nå. Nå tenker jeg at det må være noe bortimot galskap å legge byba­neskinner over Bryggen, like galt som det er å la bilene og bussene få fortsette sin destruk­tive virksomhet.

Problemet er selvsagt at det ikke finnes noe alternativ for den sentrumsret­tede trafikken nordfra, enten den er av det kollektive slaget, næringsnødvendig eller privat. Hvis det ikke bygges en ny tunnel under eller rundt problemområdet, slipper ikke kulturminnet unna dette plagsomme naboskapet. Flere tunnelalternativer er blitt vurdert i den konsekvensutredningen som Norconsult har utarbeidet for Bybanen, men enten blir de for dyre, eller de tillater ikke holdeplasser der de reisende forventes å være. Nå har utre­derne og administrasjonen gjort sitt, «folket» har uttalt seg, flere tilleggsutredninger er laget, premissene er klar­lagt, og trasévalget er det nå opp til politikerne å ta stilling til. Og, uventet for mange, har både Høyre og Arbeiderpartiet, som sammen har klart flertall i bystyret, vedtatt å gå for tunnel selv om det blir mye dyrere enn å la banen lunte over Bryggen.

Bystyret får trolig saken til behandling tid­lig neste år, i januar eller februar. Det haster med å få trasévalget avgjort, for menin­gen er at leggingen av nye skinner skal kunne fortsette uten opphold nordover fra sentrum når Flesland er nådd som sydlig endepunkt i 2017.

Etter den siste tids utvikling ser jeg lysere på en både skinne- og bilfri fremtid for Bryg­gen – men, gledelig nok, også en ny fremtid for trikken som pulsåre i Bergen.

 

comments powered by Disqus

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS