Du er her

Nr 10

 • LEDER

  Vær forsiktig – det er vinter

  I månedene før og etter at den nye regjeringen kom på plass, har vi hørt mye om nytenkning og nyorganisering – ikke minst innen veisektoren og jernbanesektoren. Det er bra. Nytenkning kan i seg selv virke oppkvikkende på gamle og inngrodde systemer.

 • KOMMENTAR

  Et veiselskap bør ta klimaansvar

  «Hvis man gjennom et veiselskap slipper løs nye krefter for å oppnå større effektivitet i veiutbyggingen, kan man utnytte de samme kreftene til å effektivisere klimapolitik­ken», skriver Gunnar Lindberg i denne kommentaren.

 • Ungdom bak rattet – bedre enn sitt rykte

  Nye analyser tyder på at 18–20-årige mannlige bilførere i mindre grad enn tidligere er overrepresentert i trafikk­ulykkesstatistikken - og på at ungdom generelt, både menn og kvinner, har mer positive holdninger enn før til trafikksikkerhet.

 • Familiebånd og lokal tilhørighet motiverer langpendlerne

  Mangel på passende arbeid nær boligen, lokal tilhørighet til bostedet og hensynet til familien er de viktigste grunnene til at folk velger å flytte så langt fra jobben at de blir langpend­lere, eller at de velger å bli boende langt fra jobben til tross for den lange reiseveien.

 • NÆRBLIKK

  Arealbruk og transport: Belys spørsmål enklest mulig, men aldri for enkelt!

  I Norge ser det ikke ut til å være mangel på ressurser til planleg­ging. Likevel bør det være verdt å overveie å benytte så lite res­surskrevende framgangsmåter som mulig i en gitt planleggings­situasjon. Parolen bør være: Tilpass metoden til problemstillingen. TØI har testet tre metoder for å belyse transportkonsekvenser av ulike arealbruksalternativer.

 • INNSPILL

  Slik kan gods flyttes fra vei til sjø

  GodsFergen vil tilby daglig transport mellom våre kystbyer og være et rime­lig, punktlig og miljøvennlig alternativ til langtransport med bil av fulle laster og partslaster

 • 1934 – Da norske vegfolk hentet inspirasjon i Tyskland

  «Etter den nasjonalsosialistiske maktovertagelsen den 30. januar 1933, proklamerte Reichskansler Adolf Hitler at regimet skulle motorisere befolkningen og bygge et nett av motorveger (Reichsautobahnen). Disse planene var godt kjent i Norge og fremmet reiselysten til Tyskland», skriver Kristina Skåden i denne artikkelen, som er basert på ennes egen doktorgradsavhandling.

 • DEBATT

  Single European Sky – ikke for klimaets skyld

  Under paraplybetegnelsen «Single European Sky» arbeider EU med et felleseuropeisk regel­verk for luftrommet. Arbeidet har pågått i flere år, og Norge kom med i 2007. Målet med arbeidet er blant annet økt sikkerhet, lavere kostnader og færre forsinkelser, noe det er vanskelig å være uenig i. Men det er et annet mål som er langt vanskeligere å akseptere, og det er at trafikkapasiteten i det europeiske luftrommet skal dobles.

 • REFLEKSJONER

  Om en trikk og verdensarven

  Det er høy temperatur i Bergen for tiden – debatten om hvor Bybanens skinner skal legges nordover gjen­nom byen er het, meningene er delte og veldig sterke. Det gjelder ett av Norges få bidrag til UNESCOs ver­densarvliste og landets angivelig 3. mest besøkte turistattraksjon: Tyske­bryggen, Hansabryggen – nå bare kjent som Bryggen.

 • Store variasjonar i utslepp frå fly

  Det mest drivstoffgjerrige flyselskapet i USA brukar 26 prosent mindre drivstoff enn den verste i klassa. Likevel var det sløsaren som tente mest.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS