Du er her

Visjon 2020 for europeisk forskning innen veitransport

En forskning som skal utvikle et effektivt og sømløst europeisk veitransportsystem som er sikkert, miljøvennlig, konkurransedyktig og bærekraftig. Dette er kort oppsummert visjonen til European Road Transport Advisory Counsil (ERTRAC) som i midten av juli la fram sin rapport: ”Vision 2020 and challenges".

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

ERTRAC ble dannet i 2003 av EU kommisjonær for forskning Philippe Busquin. Gruppen er bredt sammensatt av representanter fra alle interessegrupperinger innen veitransporten, blant annet industrien, lokale og nasjonale myndigheter, forskningsinstitusjoner, frivillige organsisasjoner og EU-kommisjonen. Hovedmålet med gruppen er å utarbeide en strategisk forskningsagenda (Strategic Research Agenda) hvor man skal definere prioriteringene for fremtidig forskning innen veitransportområdet. En slik strategi skal blant annet hindre unødig dobbeltforskning.

Rapporten som nå foreligger skal være et grunnlag for å utarbeide en slik forskningsstrategi. Ifølge ERTRACs styreformann Rudi Kunze stresser rapporten betydningen av å forske på utfordringer som er knyttet til forventet vekst i etterspørsel etter mobilitet.

Rapporten fokuserer spesielt på fire områder:

1.      Mobilitet for mennesker og gods

Forsterke mobiliteten for alle gjennom et effektivt og sømløst veitransport system

2.      Sikkerhet og trygghet

Designe et sikkert og trygt  vegsystem for alle brukere

3.      Miljø, energi og ressurser

Gjøre veitransporten renere, stillere mer energieffektiv

4.      Design og produksjonssystemer

Sikre at europeiske  veitransportprodukter og -tjenester er konkurransedyktige og bærekraftige

Den strategiske forskningsagendaen skal bygge på prinsippet om bærekraftig utvikling med lik vekt på  sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter. Programmets formål skal blant annet være å utvikle nye teknologier som skal bidra til økt livskvalitet i det europeiske samfunnet (økt mobilitet, sikkerhet og trygghet), miljømessige forbedringer (redusert utslipp av drivhusgasser, helseskadelige utslipp til luft, støy samt vedre bruk av ressursene gjennom blant annet gjennom gjenbruk) og økonomiske forbedringer (økt konkurransedyktighet, sysselsetting og vekst).

Alle deltakerne og deres organisasjoner skal bidra til å skape og markedsføre en bred og åpen konsensusbasert plan for europeisk veitransportforskning. Norges representant i ERTRAC er assisterende vegdirektør Kjell Bjørvik i Vegdirektoratet.

Bilindustrien i Europa investerer årlig omkring 20 milliarder euro i forskning og utvikling. ERTRAC ønsker gjennom sin forskningsagenda å spille en nøkkelrolle gjennom å kople sammen private og offentlige forskningsaktiviteter (inkludert  nasjonale aktiviteter og EU-forskning

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS