Du er her

Nr 2 - Mars 2003

  • Ny E18 ikke med i NTP-planleggingen: Forskyves til etter 2015?

    Mens Statens vegvesens planlegging av ny seksfelts E18 mellom Skøyen og Asker utenfor Oslo pågår for fullt, er vegprosjektet luket vekk i de forberedende dokumentene til Nasjonal transportplan 2006-2015. Bakgrunnen er pengemangel, uklarheter rundt bompengeringens fremtid, og frykten for at ny E18 bare vil skape nye køer og stillestående trafikk i hovedstaden. Ny  Mossevei i tunnel med fire felt for vanlig trafikk er også strøket med samme begrunnelse.
  • Mange kryssende interesser i NTP-arbeidet

    Mer penger til stamveger fremfor øvrige riksveger, vegprising og parkeringsrestriksjoner for å begrense biltrafikken, små muligheter for å overføre gods fra veg til sjø og bane. Dette er noen av prioriteringene og - realitetene - som utkrystalliserer seg i grunnlagsmaterialet for Nasjonal transportplan 2006 – 2015. Statens vegvesen arbeider nå under høytrykk sammen med Jernbaneverket, Kystverket og Avinor for å få sy sammen etatenes anbefaling til Samferdselsdepartementet som skal leveres 23. mai.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS