Du er her

Nr 7 - September 2003

 • Betydelige køkostnader i Osloregionen

  Køkostnadene i Oslo-trafikken beløper seg fort til 100 000 kroner pr lastebil pr år. Dette må myndighetene gjøre noe med, sier viseadministrerende direktør Erling Sæther i Linjegods til Samferdsel. Medisinen han foreskriver er økte statlige investeringer til veg og jernbane sammen med upopulære tiltak som veiprising og skattelegging av gratis parkering for ansatte. Dette er nødvendig for å redusere privatbilismen og gi mer rom for næringslivet på vegene.
 • TØI vurderer å flytte til Blindern

  Transportøkonomisk institutt har sammen med sju andre forskningsinstitutt inngått en intensjonsavtale med Forskningsparken AS om en samlokalisering i Gaustadbekkdalen ved Blindern. Tanken er blant annet å danne et miljøforskningssenter av internasjonalt kaliber med et bredt naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig perspektiv.
 • Satsing på infrastruktur fører ikke nødvendigvis til økonomisk vekst

  Politikere rundt om i landet argumenterer ofte med at det er viktig å investere i transportinfrastruktur og gode transportsystemer for å stimulere til økonomisk vekst. En ny kunnskapsoversikt utarbeidet for ”Effektutvalget” viser at en slik argumentasjon er for enkel. Sammenhengen er atskillig mer komplisert. I denne artikkelen oppsummerer forfatterne noe av den kunnskapen som foreligger på området.
 • Krisetid for jernbanen

  Jernbanen står ved et veiskille. Hvis politikerne ikke øker bevilgningene, vil det bety en stille død for jernbanen i Norge. Dette er det dramatiske budskapet fra jernbanedirektør Steinar Killi nå som jernbanen i Norge fyller 150 år.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS