Du er her

Nr 8 - Oktober 2003

  • Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

    Statens vegvesen har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder overskridelser på vegprosjekter. En undersøkelse av alle prosjekter i 2002 viser at de gjennomsnittlige overskridelsene kun var på 5,8 prosent. Dette er godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder tunnelprosjekter var overskridelsene på vel 20 prosent, og her er det et betydelig forbedringspotensiale, skriver James Odeck og Åge Brudeseth i denne artikkelen.
  • Edinburgh: Kreativ trafikkregulering halverer kjøretiden for busser i rushtiden

    Edinburgh er en by med 450 000 innbyggere og har mange av de samme rushtidsproblemene som Oslo. Ved hjelp av kreativ trafikkregulering på den overbelastede innfartsveien nordfra Fife Council, har man klart å redusere reisetiden med buss med hele 11 minutter uten at privatbilistene blir forsinket. Ved hjelp av trafikklys flytter man køene til de stedene hvor det er kollektivfelt.
  • Tunge biler sliter mindre på vegene enn tidligere antatt

    Tunge lastebiler har tradisjonelt blitt tillagt hovedansvaret for nedbryting av vegnettet. Et 40 år gammelt amerikansk testprogram kalt AASHO Road Test har vært sentralt i disse beregningene. Nye analyser kan imidlertid tyde på at tunge aksellaster i for stor grad er blitt gjort til syndebukk. Piggdekkslitasje er sannsynligvis en vel så viktig faktor. Privatbiler må i så fall ta en større del av ansvaret for vegslitasje og kostnader til løpende vedlikehold på norske riksveger enn tidligere antatt
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS