Du er her

Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

Er bussen bedre enn toget?

Karl Sigurd Fredriksen har et hovedoppslag i Samferdsel nr. 4, mai 2014, der han hevder at bussen er raskere, billigere og bedre for miljøet enn toget på strekningen Oslo–Sørlandet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Innlegget bygger på Karl Sigurd Fredriksens artikkel i Samferdsel nr. 4/2014.

Les også disse innleggene om saken:

 

Av TORSTEIN FJELD
Styremedlem i Naturvernforbundet i Grenland, tidligere samferdselsråd­giver i Telemark fylkeskommune
fjeldt@online.no

Fredriksen bruker i denne artikkelen en nærmest demagogisk miljøargumentasjon for buss mot tog. Forstår ikke Fredriksen at det er premissene for diskursen som er bestemmende for det resultatet man kommer fram til? Når premissene er feil, i beste fall uklare, vil også resultatet bli feil. Det er som Ibsen selv så beskrivende uttaler det: «Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.»

Det er trist for samfunnsutviklingen når vi har personer som, uklart av hvilke motiver, sprer uklarheter og usikkerheter blant publikum om hva som er en riktig langsiktig miljø- og klimapolitikk. Idar Mo fra Sogn og Fjordane er også en kjent motstander av persontransport på jernbane, og en som mange av oss blir rimelig lei av å se i mediespaltene.

Jeg må gi Fredriksen rett på ett punkt; i dagens situasjon er bussen bedre enn jernbanen på den aktuelle strekningen. Det skyldes en gal miljø- og klimapolitikk over mange tiår, der vi har valgt å satse på bil og fly framfor miljøvennlig jernbane.

Det er bare toget som har et framtidspotensial til å ta trafikk både fra bil og fly. Det skjer når jernbanen er modernisert og bygd ut for høy hastighet. Dette potensialet har ikke bussen, hverken nå eller i framtida.

Ifølge klimaforliket på Stortinget fra 2008 skal all økning i trafikken tas kollektivt. Når vi, slik som Fredriksen ønsker, bygger ut nye motorveger og sparer staten for «dyre» jernbaneutbygginger, da legger vi samtidig til rette for en økning i biltrafikken, en økning som bussen ikke klarer å konkurrere med. Dette er ikke i tråd med nasjonale og internasjonale målsettinger for trafikkutviklingen.

Og nye firefelts motorveger er like kostbare å bygge ut som moderne jernbaner for høy hastighet. Det er riktig at en moderne jernbane trenger mange år, kanskje flere tiår, på å gå i pluss i klimaregnskapet, men vi planlegger her infrastruktur 100 år fram i tid! Firefelts motorveger med motorvegtrafikk går aldri i pluss!

Den dagen vi har mannet oss opp til å bygge en sammenhengende moderne jernbane mellom Oslo, Porsgrunn og Kristiansand med reisetid på to timer, da vil toget konkurrere både med bil og fly og vi vil ha en bærekraftig utvikling av vår framtidige samferdsel.

Men buss er bra, og den bruker vi aktivt på de stedene toget ikke når.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS