Du er her

Nr. 06

 • LEDER:

  Godt presenterte forskningsresultater

  At forskningsresultater kan vekke interesse også blant andre enn dem som til daglig er opptatt av det aktuelle saksområdet, så vi nye eksempler på under feiringen av TØIs 50-årsjubileum like før sommerferien.

 • Prøves for vegnettverket i Trondheim:

  Ny og bedre metode for å beregne trafikkavvikling

  Å kunne forutse og forstå hvordan og hvor køer dannes i vegnettverket, er viktig for å kunne avvikle trafikken på en best mulig måte. En ny simuleringsmetode er prøvd ut for vegene i Trondheim.

 • LOFAST:

  En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse

  Lofotens fastlandsforbindelse, LOFAST, er et vellykket prosjekt fordi Lofoten har fått en effektiv og forutsigbar tilknytning til fastlandet, men ut fra en bredere, samfunnsmessig vurdering, er det ikke like bra.

 • Upresise kostnadsestimater i prosjekters tidligfase

  Kostnadskontrollen i gjennomføringen av norske veg- og jernbaneprosjekter er gjennomgående god. Tidligfasen kan imidlertid skjule store kostnadsøkninger.

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Refleksjoner:

  Elbilprivilegiene er for gode til å kunne vare

  Elbil-bølgen er enda et bevis på at bilende nordmenn og -kvinner lett lar seg lede av økonomiske stimuli og praktiske fordeler. I løpet av første halvår ble det registrert 9349 nye person-elbiler. Det er 12,9 prosent av personbilsalget i denne perioden, kan vi lese ut av registreringsstatistikken fra Opplysningrådet for Veitrafikken AS (OfVAS).

 • Komplikasjoner underveis, men målet er klart:

  Et Bergen sentrum uten søppelbiler

  Håndteringen av søppel – det bergenserne kaller boss – skaper store utfordringer i storbyer. I Bergen drømmer en om å kunne løse problemene én gang for alltid. Et nytt system skal helt fjerne boss-spann og bossbiler fra byens gater.

 • Transportøkonomisk institutt (TØI) runder 50 år:

  Med blikket inn i fremtiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var der, Norwegian-sjef Bjørn Kjos var der, TØI-sjefen selv, Gunnar Lindberg, var naturligvis der, og det var også noen titalls andre gjester og TØI-ansatte … De var der da TØI like før sommerferien feiret sine  første 50 år.

 • Arealutvikling i Haugesund:

  Utbygging i sentrum gir høyest måloppnåelse

  «Diskusjonene i kommuneplanprosessen dreier seg om hva slags by man vil utvikle Haugesund til å bli. Vi fant at utbygging i og ved sentrum gir best måloppnåelse på alle kriteriene, og anbefaler denne strategien,» skriver artikkelforfatterne.

 • Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

  Bussoptimisme?

  Pål Jensen mener i siste utgave av Samferdsel (nr. 5, juni 2014) at jeg er overoptimistisk på vegne av sørlandsbussene. Kommentaren gir anledning til å utdype kjernen i mitt innspill i Samferdsel nr. 4, mai 2014.

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS