Du er her

LEDER

Fly og tog under én og samme lupe

Se hvor raskt og greit det normalt går med tog fra Oslo sentrum til hovedflyplassen på Gardermoen, rundt 50 km på rundt 20 minutter. Og tenk hvor fint det ville være å reise mellom Oslo og København med et like raskt eller helst litt raskere tog, rundt 600 km på under tre timer …

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Tanken om en rask togforbindelse fra Oslo til Göteborg, Malmö og København – og videre til Hamburg og andre kontinentale byer – er gammel, men ikke glemt. Det finnes norsk-svensk-danske krefter som arbeider for å gjøre den til virkelighet, men de sliter med å få den oppmerksomhet de ønsker seg og trenger.

Les også: En grønn transportåre fra Oslo til Kontinentet

Litt oppmuntret er de i den senere tid blitt av at norske og svenske topp-politikere har snakket sammen, tilsynelatende litt mer målrettet enn før, om jernbanesamarbeid på tvers av landegrensen – riktignok uten at dette pr. nå har løftet frem ideer som det virkelig smaker fugl av. Nå har det vært riksdagsvalg i Sverige, men det behøver ikke å bety at jernbanesamtalene med Norge blir lagt døde.

Det er gammelt nytt at jernbane koster mye penger – veldig mye penger å bygge og veldig mye penger å vedlikeholde. Her i Norge fikk vi det dokumentert for eksempel da mulighetene for lyntogforbindelser mellom sørnorske byer ble utredet for få år siden – med den følge at mulighetene forble muligheter.

Fordeler for passasjerer, for godtogtrafikken også, ble naturligvis fremhevet under utredningsarbeidets gang, men det ble etter hvert tindrende klart at prisen målt i penger ville være altfor høy til å forsvare en satsing (det ble også belyst at en slik satsing kanskje ikke ville være udiskutabel god i klimasammenheng).

Jernbane har best mulighet til å bli noe i nærheten av lønnsom (det finnes mange måter å regne lønnsomhet på) hvis den blir mye brukt av mange mennesker og mye gods. I så henseende ligger jernbanesatsing over store strekninger i Norge heller dårlig an, mens jernbanesatsing på strekningen Oslo–København ligger bedre an.

De skandinaviske interessene som arbeider for en slik satsing ser for seg bruk av både eksisterende og ennå ikke eksisterende jernbanelinjer, til fordel for både passasjerer og gods. At de ikke glemmer godstoget, må være oppløftende for alle dem som lenge har ropt etter tiltak for å få lastebiler i tusentall bort fra veiene mellom Kontinentet og Oslo-området. Her er det i høy grad snakk om klima, ikke bare om rene penger.

Avinor, den statlige flyplasseieren, sto i slutten av august som hovedarrangør for en konferanse der «En global Osloregion» var temaet. Der dreide det seg om å gi Oslo en tydeligere plass på verdenskartet, og med dette for øyet ble det fokusert på Avinors behov for spillerom til videreutbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, der en fremtidig tredje rullebane lenge har ligget i kortene. Tanken om satsing på gode jernbaneforbindelser mellom Oslo og utlandet ble bare så vidt nevnt, bare av noen få deltagere og bare sånn litt i forbifarten.

Det er vel og bra og lett forståelig at en Avinor-regissert konferanse fokuserer på Avinors tanker og ambisjoner. Men i den grad ulike interesser skal arbeide videre med en tydeliggjøring av Oslo på verdenskartet, kan de finne det nyttig å legge gode flyforbindelser og gode jernbaneforbindelser under én og samme lupe, altså måle fordeler og ulemper opp mot hverandre.

Folk som i denne sammenheng måtte være ute etter inspirasjon til å tenke stort, kan finne det nyttig å lese kronikken på midtsidene i denne utgaven av Samferdsel, dessuten Are Wormnes’ refleksjoner

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS