Du er her

  • Hjem
  • /
    Hurtigbåt, en mulig løsning på et køproblem

Hurtigbåt, en mulig løsning på et køproblem

LITT AV HVERT: En hurtigbåtforbindelse mellom Ågotnes og Bergen blir sett som et mulig tiltak mot stadig lengre køer på hovedinnfartsåren mellom Sotra og Bergen. Hordaland fylkeskommune utreder kostnader og nytteverdi ved en slik båtrute.

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Sotrabroen mellom Bergen og øyene utenfor er en flaskehals. En ny bro er allerede vedtatt bygget, men byggestart for det nye Sotrasambandet blir tidligst i 2020. I påvente av den nye broen vil Hordaland fylkeskommune vurdere om en hurtigbåt kan avhjelpe situasjonen.

Med utgangspunkt i at over 27 000 kjøretøyer daglig passerer dagens bro og at trafikken her øker, har Statens vegvesen allerede lagt om trafikken rundt Sotrabroen. Men for dem som bor på Sotra – med kommunene Sund og Fjell – og i Øygarden, endrer ikke dette det faktum at kapasiteten på riksvei 555 over Sotrabroen allerede er sprengt.

Skjær i sjøen

Spørsmålet er om en hurtigbåt mellom Ågotnes og Bergen vil avhjelpe problemet. Den store oljeforsyningsbasen Coast Center Base (CCB) har tilhold på Ågotnes, som uten køtrafikk ligger 20 minutter fra Bergen. Men i praksis kan strekningen ofte kreve opp mot en times kjøring.

Straume i Fjell kommune er det store sentrum i øyregionen og har den største befolkningstettheten. Fjell-ordfører Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) ser med skepsis på den mulige hurtigbåtforbindelsen Ågotnes–Bergen.

– Straume ligger like ved Sotrabroen, og en vil ikke kunne forvente at folk vil kjøre vestover for å ta en hurtigbåt til Bergen. De må ha et alternativ direkte fra Straume, sier hun. – Hvis de i tillegg må bytte transport i Bergen, tror jeg det blir vanskelig.

Bjorøy synes ikke desto mindre det er verdt å utrede en hurtigbåtforbindelse mellom Ågotnes og Bergen. Det store spørsmålet er hvor mange som med en slik forbindelse vil gå fra bil til båt. Selv er hun redd for at det heller blir brukere av buss som kommer til å benytte seg av hurtigbåten.

En kanskje lang innkjøringsperiode

Ifølge Bjorøy skal de fleste pendlere fra Sotra og Øygarden ikke til Bergen sentrum, men videre til bydeler utenfor. Det ville derfor ha mest effekt å planlegge en eventuell båtrute nærmere disse bydelene.

Samtidig legger hun vekt på at mange har ønsket den aktuelle hurtigbåtforbindelsen. Hun håper derfor at den vil kunne få livets rett til tross for utfordringene med infrastruktur. Hun tror uansett at en må regne med en lang innkjøringsperiode.

Askøy, like nord for Sotra, har i dag en hurtigbåtforbindelse, mellom kommunesenteret Kleppestø og Bergen sentrum, som har vært en suksess. Marianne Sandahl Bjorøy mener det ikke vil være mulig å sammenlikne de to rutene. Askøyforbindelsen har eksistert lenge og er etablert i brukernes bevissthet.

Håkon Rasmussen, fylkesdirektør samferdsel i Hordaland fylkeskommune, viser til at det er kapasitetsutfordringen på Sotrabroen og veisystemet rundt som er bakgrunnen for vedtaket om å utrede en hurtigbåtforbindelse. Han peker på at det kjører 25–30 000 biler i døgnet på en tofelts vei med mange kryss. Dette gir store avviklingsproblemer i perioder, det vil si store køer.

Utredning i gang

– Vi ser at endrede reisevaner etter oljekrisen har påvirket retningsbalansen i trafikken, og det har økt køen fra Sotra om morgenen. Båt er blitt pekt på som en mulig løsning. Det har vært vurdert før, både av Hordaland fylkeskommune og Fjell kommune i samarbeid med CCB, uttaler Rasmussen.

– Den gang klarte vi ikke å finne praktiske opplegg som er mulige å drifte på en forsvarlig miljømessig og økonomisk måte. Nå har vi politiske vedtak på at det skal vurderes igjen. Og det gjør vi, med plan om å presentere for politisk behandling i høst.

En arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe med utredningen. Også denne gangen er CCB med i prosessen og har blant annet stilt et område til disposisjon for parkering for reisende som vil ta den eventuelle båten til Bergen.

Håkon Rasmussen har tidligere uttalt at dersom tilbudet blir attraktivt for dem som i dag reiser med egen bil, vil det kunne redusere køene inn mot Bergen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS