Du er her

Nr. 09

 • Kronikk: For å oppnå reduserte klimautslipp:

  Behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud

  • Dersom vi skal redusere klimautslippene, må store deler av utslippsreduksjonen tas i transportsektoren. Maritim næring kan bidra til at Norge blir lavutslippssamfunn i et 20–30-års perspektiv. Dette krever imidlertid målrettet innsats.
  • Ved å overføre ansvar for ferjesamband fra staten til fylkeskommunene, har man gitt slipp på et effektivt verktøy for innovasjon og næringsutvikling i maritim sektor. Det er derfor behov for innovativ tenkning også rundt måten man organiserer offentlige innkjøp av ferjetjenester på.
 • Leder nr. 9/2014

  Inspirerende sikkerhetskultur

  For den ene og den andre av oss som ønsker å gjøre fremgang, i privatlivet eller arbeidslivet, kan det være nyttig å hente inspirasjon der inspirasjon er å finne. Hva arbeid for en stadig bedre sikkerhetskultur angår, kan mange finne det fruktbringende å se nærmere på hva som har skjedd og skjer i for eksempel oljeindustrien og luftfarten – og i Formel 1, omtalt som «kongeklassen» innenfor banemotorsport.

Viser fra 11 til 12 av totalt 12 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS