Aktuelt om samferdsel

Sett foten ned for tredje rullebane

«Når konsekvensene av flyplassutvidelsene er så store for klima, støy og arealinngrep som de er, bør det være åpenbart for ansvarlige og framsynte politikere at Avinor ikke må få fullmakt til å planlegge og bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn», skriver Holger Schlaupitz i dette innlegget.

Foto: F. Dahl

Ny avgift på tunge kjøretøy i Sverige – kanskje

Norske lastebiler, norsk konkurransekraft og konkurranseforholdet mellom norske transportslag vil bli berørt dersom en nettopp foreslått svensk kilometeravgift for tunge kjøretøy blir politisk vedtatt, poengterer Gunnar Lindberg i denne artikkelen.

Klartekst om jernbanen

Går det som regjeringen ønsker, vil det i årene fremover bli satset store offentlige penger på den norske jernbanen, det vil si sporene og selve togtrafikken. Dette er et godt eller ikke godt budskap å motta, avhengig av ørene som lytter.

Bergen klar for en ny bybanelinje

Sent i februar løp høringsfristen for neste utbyggingstrinn av Bybanen i Bergen ut. På mange måter markerer det begynnelsen på selve prosjekteringen og igangsettelsen av det som skal bli en helt ny lettbanelinje i Bergen.

Ruter-tall for 2016

44 000 flere påstigninger daglig

Buss, T-bane, trikk, tog og båt tiltrakk seg markert flere påstigende passasjerer i Oslo og Akershus i fjor enn året før, viser nye tall fra Ruter, selskapet som administrerer kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.

Illustrasjonsfoto: Taina Sohlman/Scandinavian Stockphoto.

Finsk info-utveksling om trafikkhindre

Finske myndigheter har utvidet utprøvingen av et smarttelefonbasert system som gjør veifarende i stand til å utveksle informasjon om trafikkhindringer.

Trafikktunge Mexico City

Den mest trafikkerte byen i verden er fortsatt Mexico City, slik TomTom, leverandør av kart- og navigasjonstjenester, måler fenomenet.

Drosjer – forvirring, fag og politikk

«Det er få gode argumenter for å ha en streng regulering av forhåndsbestilte turer, men det er flere gode argumenter for å ha en streng regulering av turer praiet på holdeplass eller gata», skriver Jørgen Aarhaug i dette Nærblikket.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Oslofjordforbindelsen:

Bygg bro – glem tunnel!

Syv tungvektere innen samferdsel og logistikk går i dette innspillet inn for bro fremfor en ny tunnelløsning på tvers av Oslofjorden.

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS