Du er her

Under kategorien FORSKNING vil du finne forskningsrelaterte artikler skrevet etter  1. januar 2016. Fra denne datoen publiseres Samferdsel bare på nett.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

FORSKNING

 • Bilfritt sentrum krever helhetlig by- og transportplanlegging

  «Det er vanskelig å se for seg et attraktivt bilfritt sentrum uten at det også har en vital sentrumshandel», skriver artikkelforfatterne. 

 • Hvis nasjonale grensekontroller blir gjeninnført:

  En mulig milliard-smell for sjømateksporten

  • Schengen-samarbeidet er svært positivt for norsk sjømateksport. Dersom EU mislykkes i å etablere tilfredsstillende kontroll ved Schengenområdets yttergrense, kan nasjonale grensekontroller bli gjeninnført. Dette vil øke kostnadene for all varetransport i EU/Schengenområdet.
  • For norsk fiskerinæring kan ekstrakostnadene som følge av etablering av nasjonale grensekontroller i EU/Schengenområdet i verste fall nærme seg 2,7 mrd. kroner årlig. Dette utgjør vel 8 % av eksportverdien i 2015.
 • Blant bidragene til en sikrere trafikk:

  Eldre førere mindre farlige enn før

  Noen tidligere tungtveiende risikofaktorer i trafikken har mistet mye av sin betydning og bidrar dermed mindre enn før til trafikkulykker, fastslår Rune Elvik i denne artikkelen. Om en av disse faktorene skriver han: «I dag har førere som er 65 år eller eldre knapt nok høyere risiko enn andre førere.»

 • Et kritisk nærblikk på de konfliktfylte Oslopakkene

  Interessekonflikter mellom Oslo og Akershus, og uenighet mellom fagfolk og politikere … Dette er blant det Harald Minken, en erfaren forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), fant da han med kritisk nærblikk så på arbeidet med Oslopakkene.

 • Flytting av flyplassen i Bodø:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?

   

  Hvis en kan bygge ut de sentrumsnære Rønvikjordene i Bodø, vil det være «svært ulønnsomt» å flytte lufthavnen 900 meter for å frigjøre arealer. 

 • Klimapolitikk kontra fordelingspolitikk:

  Vanskelig å få i både pose og sekk

  Klimagassutslippene vil bli redusert hvis reisefradraget ved skattelikningen blir avviklet, ifølge artikkelforfatteren. Men han poengterer at en slik avvikling samtidig vil bety økte reiseutgifter for dagpendlere fra utkantstrøk til byen – og dermed et innskrenket arbeidsmarked.

 • Universell utforming i kollektivtransporten:

  Fortsatt mangel på helhetlig satsing

  Fylkeskommunene prioriterer infrastrukturtiltak – som busser, holdeplasser og terminaler – når de arbeider med universell utforming i kollektivtransporten. Men andre sider av saken – inklusive vintervedlikehold, forbedret atkomst til holdeplasser, kompetanseutvikling og evaluering av iverksatte tiltak – blir i mindre grad prioritert.

 • Tunge transportutfordringer får ofte bevegelseshemmede til å sitte hjemme

  Mangel på gode transportmuligheter medfører at personer med nedsatt bevegelsesevne ikke fullt ut får dekket sine behov for aktiviteter utenfor hjemmet, viser en ny studie.

 • Oslo-området:

  Få håndverkere lar seg friste av dagens el-varebiler

  Håndverkere i Oslo-området bruker i stor grad små diesel-varebiler i arbeids medfør. Hvorfor ikke el-varebiler? Ny forskning indikerer at eksisterende el-varebilers begrensede kjørelengde får mange håndverksbedrifter til å velge dem bort.

 • Vegprosjekter:

  God kostnadskontroll, men hyppige kostnadsøkninger i tidligfasen

  I motsetning til hva mange synes å tro, er ikke kostnadsoverskridelser et stort problem i vegsektoren. Statens vegvesen holder seg til budsjettene. Kostnadene har imidlertid en tendens til å øke før prosjektene blir formelt vedtatt av Stortinget.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS