Du er her

I luften

 • De travleste flyplassene i 2014:

  Dubai til topps på internasjonal trafikk

  Atlanta har fortsatt verdens travleste flyplass, alle typer reisende medregnet. Dubai er på 6.-plass totalt, men er blitt størst på antall internasjonalt reisende, viser foreløpige tall for 2014 fra Airport Council International (ACI)

 • Norwegian-konflikten i et globalt perspektiv

  Norwegian-konflikten er dessverre ikke enestående, men et symptom på den nesten desperate situasjonen luftfarten i Europa er inne i: En ødeleggende konkurranse utenfor kontroll.

 • Leder nr. 3/2015

  De bidrar til trygghet i luften

  Det går normalt lang tid mellom hver gang Luftfartstilsynet figurerer høyt i nyhetsbildet, og bra er vel det. For det kan tolkes dit hen at dette tilsynet i tilnærmet stillhet gjør en anstendig god jobb – at det med sitt blotte nærvær og sine faktiske aktiviteter bidrar til at sikkerheten i norsk og internasjonal luftfart er så imponerende god som den faktisk er.

 • Fremtidens transportnett:

  - Infrastrukturen må brukes smartere

  - Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

 • Norsk luftfart:

  En skremmende avhengighet

  Samferdsel nr.1 2015 går gjennom innholdet i en ny Avinor-rapport om luftfartens samfunnsnytte og skriver på lederplass at rapporten kan leses som en påminnelse om at Norge kanskje er skremmende avhengig av luftfarten.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Olje og gass - fly og helikoptre

  For aktører i og med nær tilknytning til norsk olje- og gassvirksomhet synes luftfartstilbudet «å være en nødvendig, men langt fra tilstrekkelig betingelse for valg av lokalitet,» konkluderer artikkelforfatterne. Men, poengterer de, samtidig spiller luftfarten en vesentlig rolle for å kunne drive en høyteknologisk virksomhet preget av et betydelig behov for forflytning av personell og utstyr.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Til og fra jobben med fly

  «Siden 2003 har pendlerreiser med fly økt vesentlig mer enn annen arbeidsrelatert flytrafikk,» skriver artikkelforfatterne. «I 2013 ble det foretatt 2,2 millioner pendlerreiser med fly innenlands og 1,6 millioner pendlerreiser med fly mellom Norge og utlandet.»

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Fotball og festivaler - ikke uten fly

  «Felles for festivaler og fotball er at de synes avhengige av et luftfartstilbud for å kunne drives som i dag,» skriver artikkelforfatterne.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Uten fly - neppe en desentralisert utdanning

  Uten luftfarten hadde et desentralisert universitets- og høgskoletilbud, slik vi kjenner det i dag, neppe vært mulig.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Tenk deg et Norge uten luftfart

  På reiser av minst 300 kilometers lengde i Norge er flyet det dominerende transportmiddelet, fastslår artikkelforfatterne. Om slike reiser skriver de: «Fly har en markedsandel på 47 %, mens bil har 38 % og tog/buss til sammen ca. 15 %.»

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS