Du er her

I luften

 • Den omstridte flypassasjeravgiften:

  Dårlig begrunnede motargumenter

  Noen av argumentene mot den nye flypassasjeravgiften ”mangler forankring i både teori og praksis”, skriver artikkelforfatterne.

 • Blir transportsikkerheten bedre når noen fører tilsyn med den?

  Det finnes nå tilsynsmyndigheter for alle transportgrener. Vegtilsynet er det siste som ble opprettet, i 2012. Sjøfartsdirektoratet har fungert som et sikkerhetstilsyn for sjøfarten siden 1962. Jernbanetilsynet ble opprettet i 1996 og Luftfartstilsynet i 2000.

 • Forhåndstitt på en fornyet hovedflyplass

  Rommelig, luftig, mye utsikt til flybevegelsene … Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slapp inn mellom arbeiderne og fikk noen på-stedet-inntrykk av hvordan en kraftig utvidet og fornyet Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) vil se ut og fungere.

 • Passasjervekst på svenske flyplasser

  Antallet passasjerer som reiste over statlige Swedavias 10 flyplasser i Sverige økte med syv prosent i årets første kvartal målt mot tilsvarende periode i fjor, melder Swedavia.

 • Flytting av flyplassen i Bodø:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?

   

  Hvis en kan bygge ut de sentrumsnære Rønvikjordene i Bodø, vil det være «svært ulønnsomt» å flytte lufthavnen 900 meter for å frigjøre arealer. 

 • Fagetatene og Avinor har sagt sitt om Nasjonal transportplan for 2018-2029:

  Nå starter den politiske behandlingen

  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor har nå overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. For første gang har de fått en felles økonomisk ramme til fordeling, ikke hver sin.

 • På denne dag:

  Et aldrende departement ...

  Et glimt av trafikkbildet i Oslo i 1946 … Fotografiet, kreditert Oslo byarkiv, er i dag gjengitt på Samferdselsdepartementets nettsider, som illustrasjon til en siste-nytt-melding.

 • Privat branntjeneste under Avinors paraply

  Istedenfor selv å stå for driften av brann- og redningstjenester på Bodø lufthavn, har Avinor besluttet å sette bort oppgaven til en privat aktør, Falck Emergency AB.

 • Et mulig bidrag til en grønnere luftfart

  Smil, lovord og gratulasjoner over en lav sko da den statlige flyplasseieren Avinor i nærvær av inviterte gjester markerte at Oslo Lufthavn på Gardermoen har begynt å tilby jet-biodrivstoff til flyselskaper som tanker opp sine fly der.

 • Nedtur og nedbemanning

  Inntil for noen måneder siden var det så å si ubrutt månedlig vekst i antallet passasjerer som reiste via statlige Avinors 46 lufthavner. Men nå, for første gang på seks år, ser Avinor tilbake på et år som samlet ga nedgang i passasjerantallet.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS