Du er her

I luften

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Uten fly - neppe en desentralisert utdanning

  Uten luftfarten hadde et desentralisert universitets- og høgskoletilbud, slik vi kjenner det i dag, neppe vært mulig.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Tenk deg et Norge uten luftfart

  På reiser av minst 300 kilometers lengde i Norge er flyet det dominerende transportmiddelet, fastslår artikkelforfatterne. Om slike reiser skriver de: «Fly har en markedsandel på 47 %, mens bil har 38 % og tog/buss til sammen ca. 15 %.»

 • LEDER

  Fly og tog under én og samme lupe

  Se hvor raskt og greit det normalt går med tog fra Oslo sentrum til hovedflyplassen på Gardermoen, rundt 50 km på rundt 20 minutter. Og tenk hvor fint det ville være å reise mellom Oslo og København med et like raskt eller helst litt raskere tog, rundt 600 km på under tre timer …

 • KRONIKK:

  INSPIRASJON - en nøkkel til bærekraftig samferdsel

  I Tallin har myndighetene vedtatt at alle som betaler skatt skal få tilbud om gratis, offentlig transport. Tiltaket har vist at det både reduserer trafikk-kork og luftforurensning. Så langt har biltrafikken i Tallin sunket med 15 prosent. Klimagevinsten har vært stor. Dette er et eksempel som mange land – inkludert Norge – bør vurdere å følge.

 • KOMMENTAR - Ny regjering, annerledes politikk

  Nye vrier i svensk samferdsel

  «Svenskene kan vente seg et mer norsk avgiftssystem for personbiler, altså en sterkere klimaprofil,» skriver Gunnar Lindberg i denne kommentaren.

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Transportøkonomisk institutt (TØI) runder 50 år:

  Med blikket inn i fremtiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var der, Norwegian-sjef Bjørn Kjos var der, TØI-sjefen selv, Gunnar Lindberg, var naturligvis der, og det var også noen titalls andre gjester og TØI-ansatte … De var der da TØI like før sommerferien feiret sine  første 50 år.

 • KRONIKK - Spillet bak kulissene

  Krig i luften

  Når «gaten» stenger, er et ledig flysete som en «ferskvare», utgått på dato. En inntektsmulighet er tapt. Kostnaden for flyselskapet er om lag den samme. Kampen om kundene kan derfor være beinhard. Grensene som konkurranseloven og annet lovverk setter, kan i perioder bli utfordret.

 • Nærblikk Luftfart:

  På vei mot «åpne luftrom»

  Lufttransport har blitt strategisk viktig for mange land, spesielt etter andre verdenskrig. Som et resultat av dette har en av verdens mest internasjonale bransjer også blitt en av de mest nasjonaliserte med tanke på eierskap og kontroll.

 • Debatt:

  Konkurranse er mogleg utan konkurrerande flyplassar

  Konkurranse mellom flyplassar! Morten Welde tilrår denne løysinga i kronikken sin i Samferdsel 2/2014. For ein lekmann på området framstår tanken som eit livsfjernt og teoretisk skrivebordsprodukt.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS