Du er her

I luften

 • Bra for hele Norge å la hovedflyplassen vokse

  Norge vil tape inntekter, arbeidsplasser og luftfartskompetanse hvis Oslo lufthavn på Gardermoen ikke foretar utvidelser, fremgår det av et prosjekt TØI har utført for flyplasseieren Avinor. Uten utvidelser vil utenlandsreiser for mange nordmenn dessuten bli både mer kompliserte og dyrere

 • Kronikk

  Regional luftfart i motvind

  Færre lufthavner, men med lengre rullebaner, vil kunne gi et bedre tilbud i form av økt frekvens, flere direkteruter, større fly, billigere billetter og økt konkurranse. En slik rasjonalisering vil gi en klar samfunnsøkonomisk gevinst. I sin Soria Moria 2-erklæring bør de rødgrønne vurdere lufthavnstrukturen på nytt

 • Sikkerheten pleies bedre i luften enn på bakken

  Piloter i luftfarten har bedre sikkerhetskultur enn baneførere, som for sin del har bedre sikkerhetskultur enn bussjåfører, fremgår det av et nylig avsluttet forskningsprosjekt. Og blant pilotene skårer de som fører helikopter bedre enn dem som fører fly

 • Avinor-sjef Sverre Quale:

  Advarer mot blind satsing på lyntoget

  Høyhastighetstog mellom Norges største byer vil undergrave eksistensgrunnlaget for mange flyplasser og dermed true den etablerte distriktspolitikken, mener konsernsjef Sverre Quale i den statlige flyplasseieren Avinor.

 • Hvem beholder luften under vingene?

  Konkurransen i luftfarten blir stadig hardere. Lavkostselskap truer mindre nettverkselskap som går konkurs eller kjøpes opp. Hva vil skje i Norge nå som SAS og Norwegian sliter? Hvis Lufthansa overtar SAS, vil trolig en ny aktør dukke opp og sikre konkurransen - til glede for passasjerene

 • Butikker, serveringssteder, P-plasser, bilvask, hoteller… : Flyplassenes stadig fetere biintekter

  Aktiviteter som opprinnelig innbragte noen biinntekter, er av mange flyplasser blitt pleiet så godt at de nå samlet sett står for selve hovedinntekten. Dermed er flyplassavgiftene, som var selve bærebjelken i regnskapene, blitt til biinntekter – riktignok noen solide sådanne

 • Ny lufthavn kan gi vekst på Helgeland

  En mellomstor lufthavn i Rana til erstatning for Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, vil gi befolkning og næringsliv på Helgeland et samferdselsmessig løft. Med direkteruter til hovedstaden vil regionen gis en betydelig vekstimpuls, viser analyser fra Handelshøgskolen i Bodø.

 • Luftfarten merker krisen, sjefen i SAS Norge roper ut: Vi trenger hjelp!

  Oljeprisen hadde begynt å falle, fra et nivå som hadde gitt luftfartsfolk alvorlig hodepine. Så slo finanskrisen til som en ny trussel: Mindre penger blant folk, kjepper i hjulene for den trafikkveksten luftfarten hadde lagt opp til

 • Reisevaner på fly 2007: Forretningsreiser taper ikke lenger terreng

  Antallet ferie- og fritidsreiser med fly mellom Norge og utlandet øker ikke lenger mer enn antallet forretningsreiser. De siste årene har forholdet mellom forretnings- og fritidsreiser med fly vært stabilt, viser en ny undersøkelse
 • Teknologiske tiltak: Ikke nok til å redusere klimagassutslipp fra fly

  Det er uenighet om hvor store klimagassutslippene fra luftfarten faktisk er, og hvordan de bør behandles i internasjonale avtaler. Det som er klart, er at flytrafikken er et stort og voksende miljøproblem
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS