Du er her

I luften

 • Konflikten transport-klima under lupen i Leipzig: De vil så gjerne - men kan de?

  Tysklands forbundskansler Angela Merkel talte varmt for en flydrivstoffbesparende nyorganisering av europeisk luftfart da hun i mai opptrådte under en internasjonal konferanse om konflikten mellom transport og klima
 • Personreiser er viktige for konkurranseevnen

  Norge er et lite land i verdens periferi, og for å hevde seg i den internasjonale konkurransen er globale relasjoner viktig. Personlige møter er nødvendig i forhandlinger og ved etablering av nye markeder og produksjonssteder. I noen næringer er et godt flytilbud med direkte relasjoner avgjørende for konkurranseevnen
 • Staten betaler, samfunnet vinner

  Ikke bare de reisende, men ifølge forskerne også samfunnsøkonomien, kan under visse forutsetninger tjene på at staten øker sine tilskudd til regional luftfart og dermed sørger for billigere flybilletter
 • Luftfartens klimaeffekter og samfunnsnytte

  Flytrafikken øker og bidrar til global oppvarming. Norge er spesielt avhengig av luftfart pga store interne avstander, tynne markeder og en avsides beliggenhet i Europa. Realistiske alternativ til flytransport er få. Generelle virkemidler, som f eks inkludering av luftfart i det europeiske kvotehandelssystemet, anbefales. Særlige tiltak rettet kun mot luftfart, anbefales ikke fordi det vil ramme Norge ekstra hardt.
 • Ruteutviklingsfond: Lavprisselskap kan lokkes til Distrikts-Norge!

  Skottland har siden 2003 hatt stor suksess med et ruteutviklingsfond som har bidratt til opprettelsen av over 40 nye direkteruter til Skottland. Det er nå tatt initiativ til å få opprettet ruteutviklingsfond også i Norge. Dette kan bidra til at Nord-Norge endelig får direkte flyruter til utlandet.
 • Norges første internasjonale lufthavn: Fra Gressholmen til den store verden

  Norsk luftfart hadde en trang fødsel. Frem til 1927 var Norge det eneste landet i Europa uten et nasjonalt og internasjonalt nett av rutefly. Fra 1927 til 1939 lå Norges første og eneste internasjonale lufthavn på den lille øya Gressholmen innerst i Oslofjorden. Det var en sjøflyhavn.

 • Høytflyvende klimasatsing

  Luftfartens miljøutfordringer er formidable. Den raske veksten i flytrafikken setter varige spor etter seg i form av klimaskadelige utslipp i stor høyde. Dette opptar myndighetene i mange land, og medieoppmerksomheten omkring temaet er stor. Men så langt har det vært presentert lite om hva flyindustrien faktisk gjør for å redusere miljøproblemene den forårsaker
 • EU vil bremse luftfartens miljøkonsekvenser

  Utslipp fra flytrafikken innen EU har øket med 87 prosent siden 1990, og det er forventet en ytterligere fordobling innen 2020 hvis det ikke settes inn mottiltak. Nå foreslår EU-kommisjonen tiltak som skal kunne redusere de årlige utslippene med 46 prosent, eller 183 mill. tonn, årlig.
 • Rekordår for innenlands flytrafikk

  SAS kjøpte Braathens i 2001. Kapasiteten ble redusert og antall passasjerer sank til et bunnivå. Etter at Norwegian kom inn fra høsten 2002, har trafikken tatt seg opp igjen. Økt tilbud og lavere billettpriser er årsaken til dette.
 • OSL: Nok kapasitet i minst 15 år til

  Oslo Lufthavn Gardermoen vil få behov for en tredje rullebane, men tidligst etter 2020. Når behovet oppstår, vil avhenge av økonomisk utvikling, konkurransesituasjonen i luftfarten, avgiftspolitikk og i hvilken grad det i fremtiden blir mulig å fordele trafikken over døgnet.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS