Du er her

Nr. 04

 • Innspill: Sørlandet–Oslo, ekspressbuss kontra tog

  Bussen er raskere, billigere og bedre for miljøet enn toget

  Stiller sørlendingene seg passivt på perrongen for å vente på en bedre togløsning mellom Sør- og Østlandet, må de stå der lenge. De vil få et mye billigere, raskere og mer miljøvennlig tilbud mye tidligere hvis de heller satser på å oppgradere ekspressbussen.

 • Refleksjoner:

  Den gjør Norge flatere

  Den forventede veksten i persontransporten i og rundt byene våre skal i årene fremover fanges opp av kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester. Dette er den offisielle politikken for tiden, og den er meget tydelig nedfelt i langtidsplanen, Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, som Stortinget behandlet i juni i fjor.

 • KOMMENTAR - Helhetlige bymiljøavtaler (HBMA)

  Om å dele ut penger - uten å ta ansvar

  Det er ikke gitt at Helhetlige bymiljøavtaler er et velegnet verktøy i den statlige innsatsen for å oppnå en ønsket areal- og transportutvikling i norske byer, fremholder Arvid Strand i denne kommentaren.

 • LEDER:

  Tog kontra ekspressbuss

  Folk som liker å reise med tog, kan føle seg ille til mote når noen med antatt faglig innsikt minner om hvor mye toget, hele jernbanesystemet her i landet, koster i forhold til hva det smaker. Ikke desto mindre kan slike påminnelser være bra for en fruktbringende debatt.

 • DEBATT

  Pålitelig planarbeid for Ringeriksbane og E16-motorvei?

  Nå kjører Jernbaneverket og Statens vegvesen på med samkjøringen av motorvei og Ringeriksbane over Ringerike.

 • Flere boliger nær trafikknutepunkt:

  Byfortettingen forsterker behovet for støydempende tiltak

  • Søvnforstyrrelser med alvorlige helseplager som en mulig følge … Hundretusener av mennesker sier at de på ulike måter er plaget av veitrafikkstøy utenfor og inne i sine boliger.
  • Når fortetting og konsentrasjon av boliger omkring trafikknutepunkt finner sted for å redusere transportbehov og klimautslipp, vokser behovet for støydempende tiltak.
 • KRONIKK - Ännu ett Stockholmssyndrom?

  Hur trängselavgifterna gick från otänkbara till okontroversiella

  «Effektivitet i transportsektorn kunde knappast väcka engagemang hos väljarna – men det kunde definitivt miljöfrågor,» skriver kronikkforfatteren.

 • Eiksundsambandet:

  Et meget vellykket ferjeavløsningsprosjekt

  Det bro- og tunnelbaserte ferjeavløsningsprosjektet Eiksundsambandet – det som knytter fire øykommuner til fastlandet og dermed til tettstedene Ørsta og Volda – ble vellykket, ifølge en evaluering utført av Menon Business Economics.

 • Ikke bare i Norge:

  Dårlige tider er bra for trafikksikkerheten

  I dårlige tider med høy arbeidsløshet synker antall drepte i trafikken mer enn det gjør i gode tider. Det viser en studie av sammenhengen mellom konjunktursvingninger og antall drepte i trafikken i 14 OECD-land i perioden 1970–2010.

 • Millioner av reisende og tusener av ulykker gir utfordringer:

  Stort kollektivløft i Mumbai

  De to store jernbanekorridorene langs den historiske nord–sør-aksen i Indias største by har for lengst nådd smertegrensen – hva både passasjerbelastning og personulykker angår. Nå skal ny metro, monorail, motorvei og nye forretningssentra lette passasjertrykket og skape bevegelse også øst–vest.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS