Du er her

Nr 1

 • LEDER

  En milepæl er nådd!

  AV ARE WORMNES

  2011 ble enda et godt trafikksikkerhetsår, bedre enn året før – bedre enn noe år før! Det er dermed nok en gang god grunn til å gratulere Norges mange dyktige trafikanter med innsatsen som har ført til at trafikken for første gang siden tidlig på 1950-tallet har krevd mindre enn 200 liv i løpet av et år. Ikke nok med det, antallet er ikke bare litt mindre, men mye mindre enn i 2010, som også var et godt trafikksikkerhetsår.

 • Tidsverdistudier:

  Intervjustedet påvirker svarene

  Ny forskning fra Handelshøgskolen i Bodø viser at resultatet av tidsverdistu­dier påvirkes av hvor respondentene intervjues. Forskeres valg av intervjusted kan derfor ha avgjørende betyd­ning for hvilke samferdselsprosjekt som realiseres og bør derfor ikke avgjøres av bekvemmelighetsmessige eller øko­nomiske hensyn.

 • DEBATT

  Flesland-dobling nuller ut Bergens klimakutt

  «Utslippveksten fra økt flytrafikk til og fra Fles­land (vil) utlikne hele effekten av alle andre tiltak som vil redusere klimagassutslipp i Bergen kommune,» skriver Holger Schlaupitz i dette debattinnlegget.

 • DEBATT

  Høyhastighetstog i et skandinavisk planperspektiv

  «For Norge handler utbygging av høyhas­tighetstog om hvorvidt vi evner å bli en integrert del av det europeiske transportsys­temet,» skriver Floire Nathanal Daub i dette innlegget.

 • DEBATT

  Økt konkurransekraft til sjøtransporten

  I Samferdsel nr. 9 2011 etterlyser Eivind Hjellum ambassadører som taler sjøtransportens sak. NHO er svært opptatt av at forholdene legges bedre til rette for sjøtransporten. Vi er et talerør for denne næringen

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS