Du er her

Nr 1

 • LEDER

  En milepæl er nådd!

  AV ARE WORMNES

  2011 ble enda et godt trafikksikkerhetsår, bedre enn året før – bedre enn noe år før! Det er dermed nok en gang god grunn til å gratulere Norges mange dyktige trafikanter med innsatsen som har ført til at trafikken for første gang siden tidlig på 1950-tallet har krevd mindre enn 200 liv i løpet av et år. Ikke nok med det, antallet er ikke bare litt mindre, men mye mindre enn i 2010, som også var et godt trafikksikkerhetsår.

 • Tidsverdistudier:

  Intervjustedet påvirker svarene

  Ny forskning fra Handelshøgskolen i Bodø viser at resultatet av tidsverdistu­dier påvirkes av hvor respondentene intervjues. Forskeres valg av intervjusted kan derfor ha avgjørende betyd­ning for hvilke samferdselsprosjekt som realiseres og bør derfor ikke avgjøres av bekvemmelighetsmessige eller øko­nomiske hensyn.

 • DEBATT

  Flesland-dobling nuller ut Bergens klimakutt

  «Utslippveksten fra økt flytrafikk til og fra Fles­land (vil) utlikne hele effekten av alle andre tiltak som vil redusere klimagassutslipp i Bergen kommune,» skriver Holger Schlaupitz i dette debattinnlegget.

 • DEBATT

  Høyhastighetstog i et skandinavisk planperspektiv

  «For Norge handler utbygging av høyhas­tighetstog om hvorvidt vi evner å bli en integrert del av det europeiske transportsys­temet,» skriver Floire Nathanal Daub i dette innlegget.

 • DEBATT

  Økt konkurransekraft til sjøtransporten

  I Samferdsel nr. 9 2011 etterlyser Eivind Hjellum ambassadører som taler sjøtransportens sak. NHO er svært opptatt av at forholdene legges bedre til rette for sjøtransporten. Vi er et talerør for denne næringen

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS