Du er her

Nr 10 - Desember 2007

 • eCall – langsom marsj mot raskere hjelp

  Om alt går som planlagt, skal eCall være på plass i alle nye biler som selges i Europa etter 10. september 2010. eCall er et system som ved en ulykke automatisk varsler nærmeste nødsentral som dermed kan sende adekvat assistanse til riktig sted raskt. Hensikten med eCall er å redusere konsekvensene av trafikkulykker, ikke å forhindre dem
 • Miljøbil - hva er det?

  Miljøbiler er i fokus for tiden. Myndighetene har varslet at de vil innføre miljøklassifisering av biler, og Forbrukerrådet har nedlagt forbud mot å reklamere for ”miljøvennlige biler”. Det vi egentlig snakker om er mer eller mindre miljøuvennlige biler, og vi trenger teknologinøytrale kriterier som kan skille de ”snille” bilene fra de ”slemme”
 • Atferdsrelevante kostnader ved bilbruk: Kjøreturen nesten dobbelt så dyr som vi tror

  En ekstra kjøretur med privatbilen koster nesten dobbelt så mye som det gjennomsnittsbilisten tror, viser resultater fra en spørreundersøkelse som er sammenholdt med tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. God informasjon til bilistene om disse marginalkostnadene kunne ha redusert bilbruken betraktelig
 • Rullering av Nasjonal sykkelstrategi: Vil øke tempoet i sykkelsatsingen

  Manglende tilrettelegging for sykkel som et effektivt transportmiddel på korte reiser, er den viktigste årsaken til at ikke flere sykler. Nasjonal sykkelstrategi er nå rullert som et grunnlagsdokument for NTP 2010-2019. Det legges opp til en raskere tilrettelegging gjennom bedre samarbeid mellom stat og kommuner
 • Trange grenser for frekvensøkning på T-banen

  Mange politiske partier i Oslo har tatt til orde for flere avganger på T-banen. Kapasiteten gjennom tunnelen gjennom sentrum, fra Tøyen til Majorstua, setter imidlertid grenser for hva det er mulig å få til i så måte. Dette er i hovedsak et reint fakta­spørsmål, men likevel oppsto det strid om det i valgkampen
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS