Du er her

Nr 2

 • LEDER

  Preventiv omtanke er gratis

  Et gjennomsnittlig benbrudd, behandlet på sykehus, koster drøyt 22 000 kroner, og en yrkesaktiv, sykemeldt person koster ca. 1500 kroner per dag, ifølge professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Det betyr at det fort blir dyrt når noen er uheldig og sklir og brekker en arm eller et bein på hålka, og hålkeføre med tilhørende brudd i armer og bein har det vært mer enn nok av i alle landsdeler denne vinteren.

 • TEMPO-Konferansen "Policy change for sustainable transport"

  Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet

  Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig.

 • Avgassutslipp og kjøretøy:

  Vanskelig kamp mot dårlig byluft

  Vil vi ha ren luft, må vi sørge for kjøretøy med lave utslipp av helseskadelige avgasskomponenter. For å kunne sette i verk de rette tiltakene i byer som Bergen og Oslo, må vi vite hva forskjellige kjøretøy slipper ut når det er kaldt og de kjører i bytrafikk.

 • Myndighetene sier A, men ikke B:

  Dårlige vedlikehold undergraver syklismen

  Syklistenes ulykkesrisiko øker – og deres trygghetsfølelse og fremkommelighet blir redusert – gjennom mangelfullt vedlikehold av sykkelanlegg og vegskuldre. Hvis man skal få flere til å velge sykkelen fremfor bilen, er det nødvendig ikke bare å bygge mer og bedre sykkelinfrastruktur, men også å bedre vedlikeholdet.

 • DEBATT

  Offentlige kjøp av varer og tjenester : En altfor lite brukt vei til innovasjon i næringslivet

  Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for nærmere 400 milliarder kroner. En forsvinnende liten andel brukes bevisst til å fremme innovasjon i næringslivet. Her ligger det et uutnyttet potensial, noe utviklingen av norsk teknologi for gassferger viser.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS