Du er her

Avgassutslipp og kjøretøy:

Vanskelig kamp mot dårlig byluft

Vil vi ha ren luft, må vi sørge for kjøretøy med lave utslipp av helseskadelige avgasskomponenter. For å kunne sette i verk de rette tiltakene i byer som Bergen og Oslo, må vi vite hva forskjellige kjøretøy slipper ut når det er kaldt og de kjører i bytrafikk.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Rolf Hagman er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

AV ROLF HAGMAN

I Bergen var det i 2010 mange overskridelser av grensene for hva som er akseptabel luftkvalitet. Politikerne i Bergen fikk i TØI rapport 1091/2010 anerkjennelse for at de var raske til å reagere når luftkvaliteten var dårlig. En klar ulempe var at de ikke kunne finne på tiltak som virket.

Politikerne i Bergen er ikke alene om å slåss med dårlig luft. Oslo-politikerne Marianne Martinsen og Jan Bøhler kom i januar til TØI for å få gode råd om kjøretøy, helseskadelige avgassutslipp og klimapåvirkning. De vil at også Oslo skal bli i stand til å reagere raskt når grensene for dårlig luft overskrides på kalde vinterdager. I tillegg har de en ambisjon om å finne tiltak som virker.

Skal gamle biler eller dieselbiler bli tvunget til å stå igjen i garasjen? Kan vi finne på noe med bompenger eller noe annet for å redusere antallet biler som er sterkt forurensende?

Busser
Dr. Nils Olof Nylund ved VTT i Finland har i sitt avanserte avgasslaboratorium funnet ut at de mest moderne bybussene, som bruker biometan eller naturgass som drivstoff, har de laveste utslippene av nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM). Nylunds tester forteller oss hvor store utslippene er i virkelig bytrafikk.

Personbiler
Men hvilke personbiler skal vi bruke for å redusere utslippene av NOx og PM i Bergen, Oslo og andre storbyer med periodevis vintervær? For å finne ut av det, må vi teste avgassutslippene i bytrafikk i kaldt vær.

På oppdrag fra Toyota, og med støtte fra Transnova, skal TØI analysere bruk, fordeler og forbedringspotensial hos en prøveserie med 10 ladbare hybridbiler (Toyota Prius) i de nordiske land. Dette er biler som vil gi redusert klimapåvirkning. For å få et bilde av hvor store både klimagevinstene og utslippene av NOx og PM er, skal vi teste en ladbar Prius, en av bilene i serien, og en vanlig Toyota Prius hos VTT. Hva skjer ved start og bykjøring når temperaturen er –7 °C? Er det noen forbedringer Toyota bør tenke på innen de i 2012 setter ladbare hybridbiler i serieproduksjon?

For å kunne sammenlignede de to Priusene med andre biler, har vi allerede testet en Toyota Avensis bensin og en Toyota Avensis diesel. Disse testet vi én gang ved –7 °C og én gang ved +23 °C med Helsinki bykjøresyklus. Vi velger her å fortelle om resultatene fra de helt ferske avgasstestene med disse to Avensismodellene (se tabell og figurer).

Hva vi vet så langt
Dieselkjøretøy har lavere utslipp av klimagasser enn bensinbiler. Gassbusser og moderne bensinbiler kan løse problemene med NOx og PM i vinterkalde byer. Hybridbiler og ladbare hybridbiler kan kanskje løse begge miljøutfordringene, altså både det som går på NOx og PM og det som går på klima?

Hva andre bilmodeller enn Toyota slipper ut ved sterk kulde, foreligger det lite offentlig informasjon om. Generelt vet vi at gamle biler har større utslipp enn nye biler. Flere tester og økt kunnskap vil gjøre det mulig å sette i verk tiltak som virker.

Mer kunnskap i vente
Det er en fordel om politikere og andre interesser får økt innsikt i hva som vil være virkningsfulle tiltak når vi får kulde, inversjon og fare for overskridelser av grenseverdier i februar og mars. De her omtalte testene kan hjelpe oss fremover på veien til bedre luftkvalitet. Alle resultatene av testene er ikke klare. Når de foreligger, vil vi omtale dem i Samferdsel.

Tabell 1. Avgassutslipp ved bykjøring og –7 °C respektive +23 °C.

Tabell 1 viser avgassutslipp under bykjøring ved temperaturene –7 °C og +23 °C. Med varm motor hadde en Avensis 2,0 D-4D utslipp av NOx som var mer enn 20 ganger større enn en Avensis 1,8 Valvematic. Den testede bensinversjonen av Toyota Avensis renser avgassene effektivt og har bare en brøkdel av utslippene til dieselversjonen. Bensinbilens utfordring ved kaldt klima er utslipp av uforbrente drivstoffkomponenter innen motoren er blitt varm og treveiskatalysatoren har begynt å virke. Utslippene av PM var lave for begge bilene.

Figur 1. Avgassutslipp av NOx under kjøring av Helsinki bykjøresyklus.

Figur 2. Helsinki bykjøresyklus.

Figur 1 viser utslippene av NOx, som er årsak til de fleste overskridelsene av luftkvalitet i Bergen og Oslo. Den venstre søylen viser utslippene ved selve starten og under kjøring de første 3,7 kilometerne. Den høyre søylen viser utslippene for de resternde 4,1 km av kjøresyklusen, når motoren er varm. Begge bilene tilfredsstiller de gjeldende Euro 5-kravene for NOx for typegodkjenning (0,18 g/km respektive 0,08 g/km med EDC kjøresyklus).

Figur 2 viser kjøring i Helsinki med mange start, stopp, raske akselerasjoner og oppbremsninger.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS