Du er her

Nye transportmønstre -ute i verden og hjemme

Verden forandrer seg, med virkninger også for transporten av varer til og fra Norge.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Globaliseringens effekt på transportmiddel og korridorvalg. TØI. Ferdig våren 2008.

AV FLEMMING DAHL
Nå er forskere ved TØI iferd med å avslutte et prosjekt der de ser nærmere på endringer i denne varetransporten.

Basert på ulik statistikk har de studert utviklingen over tid i varestrømmer til og fra Norge, blant annet hvilke varer som transporteres, hvilke land handelen skjer med og verdien på varene. Dette er forhold som er med på å påvirke hvilke transportløsninger som velges og hvilke transportkorridorer som benyttes.

Forskerne har også arbeidet for å anslå fremtidige godsstrømmer til og fra Norge, basert på både nasjonale prognoser og prognoser utviklet av EU.

Importen i fokus
Anne Madslien på Transportøkonomisk institutt er prosjektleder. Hun sier:

- Et utvidet EU og økt globalisering generelt påvirker lokalisering og næringsutvikling og skaper nye transportmønstre. Vi har forsøkt å kartlegge hvordan transportstrømmene endres som følge av dette og hvordan det påvirker bruken av transportkorridorer.

Madslien fastslår at både import og eksport er viktig, men som hun sier:

- Det er i første rekke import av varer vi ser på i dette prosjektet. Det er her konkurranseflatene mellom transportformene er størst, og også her vi ser de største endringene i handelsmønster. Et viktig spørsmål er hvor og med hvilke transportmidler varene passerer grensen til Norge og hvordan de sprer seg videre ut i landet. Med dagens miljøfokus er det også viktig å få mer kunnskap om i hvilken grad utviklingen i blant annet handelsmønster innebærer at mer gods kommer til Norge på lastebil.

Mer varer østfra
De senere års vekst i importen fra Sørøst-Asia er et eksempel på at globaliseringen har betydning for transportkorridorer og transportmidler – både utenfor og i Norge.

Andre forhold som kan påvirke er endringer i lokalisering av sentrallagre, eksempelvis fra vest til øst i Europa.

Om nytten av de fakta og vurderinger som vil fremkomme gjennom prosjektet, sier Madslien:

- Mer kunnskap om endringer i transportbehovet gir bedre grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som eventuelt bør settes inn for å påvirke bruk av ulike transportløsninger til og fra landet.

"Et viktig spørsmål er hvor og med hvilke transportmidler varene passerer grensen til Norge og hvordan de sprer seg videre ut i landet” Anne Madslien

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS