Du er her

Staten betaler, samfunnet vinner

Ikke bare de reisende, men ifølge forskerne også samfunnsøkonomien, kan under visse forutsetninger tjene på at staten øker sine tilskudd til regional luftfart og dermed sørger for billigere flybilletter

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

POT-Program for overordnet transportforskning

Prosjekt: Finansiering og effektivitet innen luftfart

Rapport: Jansson, K. (2007) Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge. Høgskolen i Molde, Møreforsking, Rapport 0714.

Mange reisende, og i tillegg samfunnsøkonomien, kan nyte fordel av reduserte billettpriser i det regionale flyrutenettet. Bildet er fra Førde.
Foto: Are Wormnes.

 

 

 

 

 

 

 

AV FLEMMING DAHL
Svein Bråthen, forskningsleder og mannen som har kvalitetssikret arbeidet, gir denne kortforklaringen:

 - Reisende i det regionale flyrutenettet vil, selv etter den takstreduksjonen på 200 kroner som vi har regnet med, i all hovedsak dekke både miljøkostnader og variable driftskostnader med god margin. Det er gjennomgående god kapasitet i det regionale flyrutenettet, og det å betjene de ekstra passasjerene som enten vil skifte transportmiddel eller komme til som nye reisende, er ikke så kostbart. Samfunnet vil tjene på at kapasitetsutnyttelsen blir bedret, da man får mer igjen for de faste kostnadene som er lagt inn i systemet, og som tilskuddene bidrar til å dekke.

Statlig økonomisk støtte til regional luftfart er et komplekst tema. Også samfunnsøkonomi er et komplekst tema. Men i dette prosjektet har forskerne forsøkt å håndtere kompleksiteten ved hjelp av avanserte regnemodeller, i den hensikt å forsyne Samferdselsdepartementet med matnyttige kunnskaper.

- Nytten for samfunnet er knyttet til hvorvidt en billettprisreduksjon vil innebære noe mer enn en ren pengeoverføring mellom staten og trafikantene. Vår rapport er et ledd i en faglig vurdering av samspillet mellom billettpris, flyavgangsfrekvenser og tilskuddsvolum, i den hensikt å komme frem til et mest mulig effektivt transportsystem, sier Bråthen.

Ulike kategorier flyplasser
Avinor, det statlige selskapet som eier og driver flyplasser, har 46 flyplasser under sin kappe. Avinor inndeler dem i grupper:

- Én hovedflyplass (Gardermoen ved Oslo).

5 store (Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø).

- 11 mellomstore (Alta, Bardufoss, Harstad/Narvik, Haugesund, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Lakselv, Molde, Ålesund og Svalbard).

- 29 regionale (Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Sørkjosen, Vadsø, Vardø, Andøya, Leknes, Narvik, Røst, Stokmarknes, Svolvær, Værøy, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Namsos, Rørvik, Sandnessjøen, Fagernes, Florø, Førde, Røros, Sandane, Sogndal samt Ørst/Volda).

I Norge finnes det i tillegg et fåtall ikke-statlige flyplasser. Rygge, Torp, Geiteryggen og Stord er blant disse.

Når prosjektet har tatt for seg kun regionale flyplasser med tilskuddsberettiget rutetrafikk, er det fordi trafikken på de aller fleste av disse ville være ulønnsom for flyselskapene dersom det ikke ble gitt statlige tilskudd.

Bråthen utdyper dette slik:
- Staten gir tilskudd for å opprettholde et transportnett som er viktig både for et eksportrettet næringsliv og for befolkningen, blant annet i forhold til reiser for å komme til medisinsk behandling.

Tid er penger
Bråthen understreker at reisende kan spare penger ikke bare fordi mange, som følge av en prisreduksjon, vil fly billigere enn de gjorde. I tillegg kommer, poengterer han, at mange som tidligere brukte mindre hurtige transportmidler kan bli fristet av reduserte flybillettpriser til å benytte fly, og at disse da vil oppnå en tidsbesparelse som kan måles i penger, og i siste instans i form av bedre samfunnsøkonomi.

Noen kan tape, tross alt…
Medaljens bakside kan være at flyselskaper som betjener ikke-regionale flyplasser, samt andre typer kollektivtransportører, kan bli rammet økonomisk av redusert trafikk. I rapporten blir det pekt på at aktører som rammes på denne måten, kan begrense sine tap ved eksempelvis å sette inn mindre fly. Det understrekes dessuten at en politisk beslutning vil ligge til grunn for hvorvidt tapere skal få økonomisk kompensasjon.

 ”Nytten for samfunnet er knyttet til hvorvidt en billettprisreduksjon vil innebære noe mer enn en ren pengeoverføring mellom staten og trafikantene”   Svein Bråthen 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS