Du er her

Nr 6

 • LEDER

  En livgivende avgiftsvri?

  Bilene lever for lenge her i landet. Det går ut over trafikksikkerheten. Sammenhengen mellom bilenes alder og konsekvensene av trafikkulykker blir stadig bedre dokumentert: Nye biler er mye sikrere enn gamle!

 • Nye beregninger gir nye tall:

  Lønnsomt for samfunnet å gi mer til kollektivtrafikken

  • Hvis det årlige, offentlige driftstilskud­det til kollektivtrafikken i Oslo-områ­det økes med 740 millioner kroner, vil det ifølge nye beregninger gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 850 millioner kroner.
  • Forklaringen ligger i at et økt tilskudd gir et bedre kollektivtrafikktilbud, at flere lar bilen stå til fordel for å reise kollektivt, noe som i sin tur reduse­rer samfunnets kostnader knyttet til biltrafikken.
 • Nærblikk

  Hvor farlige er medikamenter og narkotika i trafikken?

  Det er mulig å oppnå en sikkerhetsgevinst ved å redusere omfanget av kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika. Men gevinsten er mye mindre enn den man kan oppnå ved å eliminere promillekjøring.

 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • KOMMENTAR

  Dieselbiler til besvær

  Dieselbiler bør forbys i de største byene, eller er det et for drastisk virkemiddel? Debatten i mediene har gått høyt i det siste om hvordan man best skal få ned utslippene av NO2.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS