Du er her

LEDER

En livgivende avgiftsvri?

Bilene lever for lenge her i landet. Det går ut over trafikksikkerheten. Sammenhengen mellom bilenes alder og konsekvensene av trafikkulykker blir stadig bedre dokumentert: Nye biler er mye sikrere enn gamle!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV ARE WORMNES

Hvis våre myndigheter virkelig ønsker å redusere konsekvensene av trafikkulykkene ytterligere, er i hvert fall dette én mulig måte å gjøre det på: Gjør det mindre attraktivt å kjøpe og kjøre gamle biler! Det vil i tillegg gagne miljøet – både lokalt og globalt.

Selv om vi ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var flinkere til å skrote våre gamle biler i fjor enn året før – det ble vraket 108 000 personbiler og 10 000 varebiler mot pant i 2011, henholdsvis 19,8 og 23,1 prosent flere enn i 2010 – forandrer det lite på det faktum at bilparken i Norge er gammel, eldre enn i de fleste andre land vi gjerne sammenligner oss med. Gjennomsnittsalderen for personbiler er fortsatt 10,5 år for landet som helhet mens den for varebilene økte til 7,7 år.

Aldri siden SSB begynte å føre statistikken i 1985, har bilene som ble vraket mot pant vært så gamle som i fjor. Gjennomsnittsalderen var 19,2 år for personbilene og 16,2 år for varebilene ved deres endelige farvel til livet på norske veier.

I en tid hvor det presenteres stadig flere og mer håndfaste bevis på sammenhengen mellom bilenes alder og deres sikkerhetsnivå, burde det gi grunn til ettertanke, og kanskje bekymring, at mer enn 40 prosent av personbilene her i landet er minst 12 år gamle.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) presenterte nylig en rapport som konkluderte med at dersom alle trafikkulykkene som skjedde i 2010, hadde skjedd med biler bygget i 2010, så ville antallet omkomne vært halvert og antallet alvorlig skadde redusert med en tredjedel. Beregningene gjelder bare sammenhengen mellom bilenes alder og faktiske ulykker (passiv sikkerhet) – effekten av bilenes kjøreegenskaper og andre førerstøttesystemer (aktiv sikkerhet) som bidrar til å unngå ulykker, kommer i tillegg.

I denne utgaven av Samferdsel presenterer vi ferske beregninger av effekten av ulike førerstøttesystemer (se side 8). Beregningene er gjort av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Vegdirektoratet. Konklusjonen er klar: Oppsiktsvekkende mange liv kan spares, og aller mest effektivt vil det være å ta i bruk intelligent fartstilpasning (ISA), et automatisk system som varsler eller faktisk reduserer hastigheten om fartsgrensen på stedet overskrides. Dette systemet vil alene kunne forhindre at mer enn 40 mennesker mister livet i trafikken i løpet av et år her i landet. Men også elektronisk stabilitetskontroll, ESP, som finnes på nesten alle nye biler i dag, er meget effektivt og kan redde rundt 30 liv i året.

Det vil i klartekst si at det vil være svært bra for trafikksikkerheten å stimulere til at flere kan få kjøre i nyere biler med nyere teknologi – eller i hvert fall til at færre må kjøre rundt i de eldste.

Det er dyrt å kjøpe ny bil i Norge på grunn av høye engangsavgifter. Men det er også dyrt å kjøpe bruktbil. Ikke minst på grunn av omregistreringsavgiften. Det er svært mye dyrere å omregistrere en relativt ny bil enn en eldre. Mens det koster mellom 8596 og 21 860 kroner, avhengig av bilens vekt, å omregistrere en inntil to år gammel bil, koster det ikke mer enn 1530 kroner, uansett vekt, dersom bilen er 12 år eller eldre.

Dette er et avgiftssystem som bidrar til å holde gamle biler i live lenge og som dermed også bidrar til å redusere tempoet i innfasingen av sikrere nyere biler og ny, livreddende teknologi.

408 304 norske personbiler skiftet eier i 2011, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OfV AS). 10 prosent av disse var mellom null og tre år gamle, men de sto for grovt regnet 30 prosent av avgiftskronene staten krevde inn for å omregistrere personbiler. Nesten halvparten av personbilene som skiftet eier i fjor, var 12 år eller eldre. Men disse sto bare for ca. 16 prosent av avgiftskronene.

Dette skulle indikere at man med enkle avgiftsgrep kan gjøre de eldste bilene mindre attraktive i bruktmarkedet og nyere biler mer fristende. Det vil høyst sannsynlig være et meget effektivt trafikksikkerhetstiltak som ikke trenger å koste staten en eneste krone.

Trafikken krevde 168 liv i 2011. Det er over 60 år siden antallet omkomne på norske veier var så lavt, og da var det knapt trafikk og biler på veiene sammenlignet med i dag. Med nye biler og ny teknologi er det fullt mulig å redusere konsekvensene av trafikkulykkene ytterligere.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS