Du er her

Nr 8 - Oktober 2007

 • Nytt forsøk med bærekraftig mobilitet fra Aurskog

  Elbilen Think er ikke død. Når produksjonen nå i høst ruller i gang igjen i Aurskog, er det en ny, bedre og mer anvendelig bil som skal sendes ut til et mer miljøopptatt publikum enn før. Optimismen er stor. Men det er fortsatt viktig med mer drahjelp fra myndighetene i form av flere insentiver.
 • London og Paris: Vil gi metropolene tilbake til fotfolket

  Storbyene London og Paris har noe viktig felles: De er i ferd med å gi byene tilbake til menneskene som bor og oppholder seg der. Bilene presses ut, og fotgjengere, syklister og kollektive transportmidler får friere spillerom. Virkemidlene som brukes i de to byene er ikke like. Men begge har klart å redusere biltrafikken med rundt 20 prosent i løpet av få år.
 • Mye vi ikke vet om rus og trafikk

  Norge er et land med lav promillegrense og lite promillekjøring sammenlignet med andre land. Men vi har ikke færre promilleulykker – i den grad vi vet nok til å kunne sammenligne med andre land. Slike sammenligninger er kompliserte, blant annet fordi promilleulykkene registreres forskjellig og fordi promillegrensene varierer fra land til land
 • Mobilitetsplanlegging i Oslo: Næringslivet viser liten interesse

  Gode råd er ikke dyre i Samferdselsetaten i Oslo kommune. I et treårig forsøksprosjekt hvor etaten tilbyr Oslo-bedrifter gratis råd og veiledning for et mer miljøvennlig transport- og reisemønster, drøyer det foreløpig med konkrete resultater. Av 150 bedrifter som er kontaktet, har bare 8 gjennomført forberedende undersøkelser, men ingen har gjennomført konkrete tiltak.
 • Informasjonsteknologi i kollektivtrafikken: God informasjon gir flere reisende og bedre image

  Tiden mellom bussene er viktigere enn rutetidene for noen av bussene i København.  Det setter de reisende pris på. I et forsøk med nye kontraktsbetingelser har Movia i København gått bort fra tradisjonelle kriterier og heller basert seg på data som samles inn gjennom sanntidsinformasjonen som forteller når bussene er hvor. Tiden mellom bussene avgjør om kontraktsbetingelsene oppfylles.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS