Du er her

Nr 8

 • LEDER

  Dieseldilemmaet

  Fra at våre myndigheter ville bidra til bedre klima på vår klode ved å avgiftsvelsigne biler med lave CO2-utslipp, har ny kunnskap med ett ført til at energieffektive dieselbiler med lave klimagassutslipp nå blir ansett som helsefarlige og dermed uønsket i våre største byer, Oslo, Bergen og Trondheim. Det dumme er bare at bilene ikke så lett lar seg fjerne.

 • KRONIKK

  Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger?

  Norske veger får mye juling – ikke bare av kjøretøyene, men også av personene som bruker dem.

 • Vegdirektoratet har innført P-avgift for ansatte: Feier for egen dør, men ikke med kraftig kost

  • For å bidra til den politiske målset­tingen om redusert bilbruk, har Vegdirektoratet innført en parke­ringsavgift for ansatte på 25 kro­ner dagen. Avgiften har medført redusert bilbruk.
  • Ansatte i direktoratet gir imid­lertid uttrykk for noe som i manges øyne er ganske åpen­bart, nemlig at en høyere avgift ville gitt en større reduksjon i bilbruken.
  • Det hører med til bildet at direktoratet selv betaler en årlig leie for p-plassene og at det dermed, den nye avgiften til tross, subsidierer hver p-plass med over 20 000 kroner årlig, til mulig irritasjon for ikke-bilbrukende ansatte.
 • Et mulig bidrag til å gi toget flere grønne lys: Trengselsavgift på jernbanen

  Et system der togoperatører må betale for grønt lys på tider av døgnet med stor trafikk, men til gjengjeld får betalt hvis de velger andre tidspunkter… Dette er hva artikkelforfatterne her redegjør for.

 • DEBATT

  Nødvendig å vise samfunnets behov for veg

  Harald Minken mener i sitt debattinnlegg i Samferdsel nr. 7 - september 2012 at Oslo Economics ikke klarer å se realitetene i vurderingen av Statens vegvesens transportprogno­ser. Det er vi uenige i.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS